Texten i sökbar form

Under åren hade bröderna Dieden och de många flygbolagen ägt 14 st flygplan. Sportflygning och privata flygfält var i Sverige mycket unikt ända in på 30-talet, varför man kan säga att Karlslund under den här tiden var ett av Sveriges första civila flygcentra. Det var inte bara privatflygningarna som blev väl mottagna här, även militärflygare använde fältet vid manövrar och distansflygningar.

 

Gustavsvik

1934. Örebro stad började 1934 att bygga ett flygfält mellan stadens utkant i söder och Adolfsbergsåsen (Reträtten). Arbetet bedrevs som s.k. AK-arbete d.v.s. i Arbetslöshetskommissionens regi.

Fältet blev färdigt för grässådd i september 1936 och godkänt för användning i december 1937. På dispens fick emellertid fältet sin inofficiella premiär den 5 sept 1937 då Örebro Läns Automobil- och Flygklubb flög till Bromma för studiebesök med Ahrenbergs Fokkermaskin. Den 24 april 1938 anordnades en segelflygdag med demonstration av ett Anfänger glidplan (från Vretstorp). Under träning på förmiddagen inträffade tyvärr en olycka då planet störtade och piloten omkom.

Ahrenberg återkom till Örebro flera gånger för rundflygningar under våren 1938. En söndag slog han nytt dagsrekord med 56 uppstigningar och 451 passagerare.

Flygintresset var redan på frammarsch i Örebro. Två vinterkurser i motorflygutbildning hade arrangerats och under oktober ordnades en tredje kurs. Dessutom hade flygklubben byggt färdigt sitt första glidplan (Anfänger II) och därtill byggt en liten hangar för detta plan.

1939. Söndagen den 14 maj invigdes flygplatsen officiellt med en stor flygdag. En mängd av gästande flygplan kunde beses på marken och i luften skedde uppvisningar av både militära och civila plan. Bland flygplanen kan nämnas 9 st Junkers (B3) bombplan, 4 st Gloster Gladiator (J8) jaktplan, 2 st Junkers trafikmaskiner, ett 20-tal sportplan samt glid- och segelplan.

Publiken kom i rekordmängd, 30 000 biljetter hade sålts och utanför avspärrningarna fanns ytterligare tusentals personer

 

som gratis kunde bese det hela. ”Bravo Örebro!” – skrev tidningarna – hela staden var på benen och även stora delar av mellansverige.

Flygklubbens första egna flygplan – en Klemm 35 – landade på fältet den 8 augusti och den stora hangaren stod redan färdig.

[bild Gustavsvik hösten 1939 när stora hangaren var färdig. Flygklubbens Klemm 35 och glidplanet Anfänger II står framför.]

Flyget hade 1939 lämnat barndomsåren bakom sig och befann sig nu i ett spännande utvecklingsskede. Den 1 september utbröt andra världskriget som ytterligare skulle utveckla flygtekniken, tyvärr på både gott och ont.

1940. ”Flykten till Örebro”, så kallades evakueringen av Reservflygskola 1 från F5 i Ljungbyhed till sin krigsbas i Örebro, tisdagen den 9 april. Detta skedde på grund av den tyska ockupationen av Danmark och Norge. Mot kvällen hade de flesta av skolplanen landat. Det ca 50-talet planen var av typerna Sk11 Moth, Sk12 Stieglitz, Sk14 North American och Sk15 Klemm.

Flygelever, militärer och civilpersonal inkvarterades på hotell, skolor och i föreningslokaler. Examen skedde i Sagabiografen den 20 april. Redan den 22 april startade Reservflygskola 3.