Texten i sökbar form

Under pingsthelgen gick beredskapslarm som innebar att flygplanen tillfälligt förflyttades och spriddes ut på fälten väster om staden (Karlslund och Gräveby). Den 13 juli 1940 lämnade flygskolan Örebro och flyttade till Eslöv.

Luftvärnet (Lv41 L3) fanns även etablerat på Gustavsvik i olika beredskapsperioder under kriget.

Andra aktiviteter var ”Gengasracing”. Den 2 mars 1941 hölls världens första tävling för gengasbilar på fältet. En plogad rundbana, 30 m bred och 1900 m lång skulle köras fem varv.

Flygklubbens glid- och segelflygövningar liksom modellflyget fortsatte även under krigsåren.

[bild Gustavsvik 1943. Två 4-motoriga amerikanska bombplan (typ Liberator) nödlandar. Här ses nosen på ett av planen med full ”krigsmålning”. Foto via Arne Svensson.]

 

Förtydligande angående Gräveby

Under 1940/41 byggde flygvapnet ett krigsflygfält (nr 36) mellan Gräveby k:a och Åkerby gård. Detta gräsfält användes i olika perioder under kriget tillfälligt av bl a F11 i Nyköping (plan av typ S16 Caproni) och F10 i Bulltofta (plan typ J20 Reggiane). Fältet upphörde i och med reaplanens ankomst under 1950-talet. Den sista hangarladan revs dock inte förrän 1976.

1943. Torsdagen den 18 november satte kriget mera påtagligt sin närvaro på Gustavsvik. Då nödlandade två 4-motoriga amerikanska bombplan på hemväg efter en bomräd mot Kjellers flygplats utanför Oslo. Planen som var av typ Liberator, ställdes under bevakning med avspärrningar men det blev ändå stort ”folknöje” att på avstånd betitta jätteplanen. Besättningarna (2x10 man) togs om hand av polisen och skickades nästa dag till interneringsläger i Dalarna. Flygplanen flyttades först efter en månad – när det blivit tjäle i marken – och flögs till en depå i Västerås där de blev kvar till krigets slut i maj 1945.

1945. Redan den 22 juli började den civila flygverksamheten ta fart med en stor flygdag bed bl a von Bahrs autogiro, Erik Bratts lilla sportplan BHT-1 ”Beauty” och flygvapnets senaste jaktplan J26 Mustang. Trots regn kom en publik av 4500 personer. Flygdagen följdes av SM i segelflyg (klass 2) för första gången arrangerad utanför Ålleberg. 28 lag deltog och flygklubben skötte arrangemanget med den äran.

Flygfältet hade nu byggts ut på längden till 1250 meter men på bredden kan det tyvärr inte bli bredare än 850 meter ty på ena sidan hade man stadsbebyggelsen och på den andra den höga åsen Reträtten. Fortfarande saknades en tidsenlig stationsbyggnad.

1946. Lördagen den 27 april erhöll flygklubben ett nytt skolflygplan – en Piper Cub – som inköpts från AB Albin Ahrenberg. Det var Yngve Ligner som flög hem denna premiärleverans av de 150 st krigs-Cubar som importerats till försäljning.