Offentlig korrespondens 1950-1959

I första hand brev till och från myndigheter som rör flyg i allmänhet och flyget på Gustavsvik i synnerhet.
Vi välkomnar fler bidrag.
Den som vill, får gärna använda dokumentbilderna som denna sida exponerar.

År 1950

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

16 mar 1950

Flygfotografering kräver tillstånd – Länsstyrelsen påminner polisen   [ sid 1 ]

20 apr 1950

Flygblad över Örebro – "Svenska Frigav" ber polisen om tillstånd   [ sid 1 ]

26 maj 1950

Segelflygs-VM i Örebro – KSAK ber polisen om tillstånd   [ sid 1 | sid 2 | sid 3 | sid 4 ]

9 jun 1950

Segelflygs-VM i Örebro – LFS förordar tillstånd under vissa förutsättningar   [ sid 1 | sid 2 ]

15 jul 1950

Rundflyg 18 juli – "Aerobolaget Örebro" ber polisen om tillstånd   [ sid 1 ]

Rolf Broberg: Flygchefen och kaptenen Gustaf H Lönnberg med sitt "Aerobolaget Örebro" är för mig en okänd stjärna på Örebrohimlen. Vi vet dock att det betydligt mer kända Aerobolaget i Borås rundflög vid VM i Örebro som avslutades samma dag som denna ansökan är daterad.

16 sep 1950

Ändrade landningsavgifter – ÖBFK besvarar KSAK:s frågecirkulär   [ sid 1 ]

År 1952

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

xx maj 1952

Rapport om haveriet med SE-BHW den 23/5   [ sid 1 ]

Källan framgår inte, bara att signatur Hgn signerat den. Är det en polisrapport?

15 aug 1952

Aeroklubben Gbg får segelflygskola i Örebro – tillstånd från LFS   [ sid 1 ]

År 1953

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

19 jan 1953

Polisen förhör flygplatspersonalen   [ sid 1 | sid 2 | sid 3 | sid 4 | sid 5 | sid 6 | sid 7 | sid 8 ]

Förhör med trafikledare Bertil Sundberg, tillsyningsman Gunnar Edström och flygplatsman Sven Andersson pga ansökan om att skjuta för luftfarten farliga fåglar på flygfältet. Hela namn och födelsedata anges för alla tre.

30 nov 1953

Tenglers trafiktillstånd – Hgn:s avskrift av meddelande från LFI   [ sid 1 ]

 

Dokumentets historik:
2011-02-19Arne Svensson lånar oss sin historiska samling.
2011-10-117 dokument från Arne Svenssons samling publicerade här.
2014-02-05PM från polisförhör 53-01-19 från Arne Svenssons samling publicerat här.
2014-02-09Två dokument 1952 (om SE-BHW och segelflygskola) från Arne Svenssons samling publicerade här.