Minnesord efter Arne Svensson

Vi som driver webbplatsen www.gustavsviksflygfalt.se skrev följande minnesord efter Arne Svensson. Det kunde läsas på vår startsida fram till den 6 januari 2014, varefter det flyttades hit. Vi valde att lägga det tillsammans med Arnes egna dokument i biblioteket trots att det var vi som skrev det.

 

Flyghistoriker Arne Svensson har lämnat oss

Arne Svensson i Örebro har varit en ovärderlig källa till information, till bilder, egna minnen, kontakter och till inspiration. Vi har haft otaliga utbyten med varandra, främst per brev och telefon, men även vid möten i vår gemensamma hemstad. Troligen hade inte vår webbplats blivit av om inte Arne redan innan gett oss ett antal ingångar som gjorde vår flyghistoriska forskning möjlig.

Arne föddes 1928 och han hade personliga minnen redan från Gustavsviks officiella invigning 1939. Han har samlat material genom många decennier som han på senare år målmedvetet delat med oss. Han har författat en rad artiklar i Flyghistorisk Tidskrift och dess föregångare. Han har också skapat utställningsmaterial om förkrigsflyget vid Karlslund och bidragit till namn med flyganknytning på gator när stadsbebyggelsen började överta mark från det tidigare Gustavsviksfältet.

SE-ARE

Arne Svensson t.v. vid Aero-Frabhs Auster 1947 eller 1948. Foto: Evert Andersson.

Hela livet har Arne varit den flygbitne grabben vars ungdomliga glimt och varma omtänksamhet alltid trotsat åldrandets gång. Han har bjudit på allt och aldrig satt sig själv i centrum. Men just därför kommer vi alltid att minnas honom så väl och aldrig tröttna på att vidareutveckla det arv som han gett oss alla.

Arne Svensson avled den 10 november 2013.

Claës Hagenfeldt och Rolf Broberg

 

Dokumentets historik:
2013-12-23Publicerad på vår startsida.
2014-01-06Flyttad till Arne Svenssons dokument i biblioteket.