Bilder från F 18

Bilder från F 18 Tullinge, Södertörn, 1953 i Kurt Bjärestigs fotosamling. Bildtexter inom citationstecken återger Kurt Bjärestigs egna anteckningar på fotots baksida.

Rolf Broberg: Har Kurt Bjärestig själv verkat på F 18 under någon period?

A37

[A37] "F 18 1953"
Foto via Kurt Bjärestig

A38a

[A38a] "F 18 1953. Wennerström talar."
Det är flottiljingenjör Martin Wennerström på F 18.
1940 var han jaktflygare vid F 19 i Finland.
Foto via Kurt Bjärestig

A38b

[A38b] "Walkin, Bror Andersson" (står det väl? Se nedan!)
Foto via Kurt Bjärestig

A42

[A42] "F 18 1953"
Foto via Kurt Bjärestig

A41

[A41] Baksidesnotering på bild A38b

A43

[A43] "F 18 1953"
Foto via Kurt Bjärestig

Rolf Broberg: Det ser ut som om alla bilderna är från ett lussefirande med lussekatter och glögg som serveras i glas.

Bild A38a och A42 visar samma bordslänga med samma personer. Mannen längst t.v. sitter på hörnet och syns även i bild A37 längst bort t.h. Mannen i skinnjacka som väl är den som kallas Bror Andersson i bild A38b står också t.h. i bild A42.

Sista bilden, A43, avviker genom att man varken ser den vitkalkade tegelväggen eller tallrisruskor på bordet. Men där finns samma fat, samma koppar (två olika sorter) och glögglas som på bilderna innan, så det är troligen från samma tillfälle fast fotograferat i en annan riktning.

 

Dokumentets historik:
2012-06-10Kurts dotter Ulla låter mig skanna bilderna efter Kurts tillstånd.
2012-10-28Ulla meddelar att Kurt godkänner publicering.
2012-12-09Publicerade.
2019-09-17Lars-Erik Ingerlo meddelar att Wennerström inte är Stig W utan flottiljingenjör Martin W. på F 18, tidigare jaktpilot på F 19. Rättat.