Hans Spritts Gustavsviksbilder

Hans gav oss tillstånd att visa bilder från Gustavsvik som han tidigare laddat upp på airliners.net. Vi har valt ut ett antal av dessa bilder här. Sidan är indelad i plan som någon gång varit hemmahörande i Örebro, gästande plan från närbelägna fält samt bilder där bakgrunden innehåller intressanta detaljer från Gustavsviksfältet. "Bakgrundsbilderna" är ordnade i ett moturs svep sett från uppställningsplattan, med början vid tankstationen i nordväst.

För att hitta samtliga Gustavsviksbilder på airliners.net, söker man på keyword "gustavsvik", alternativt klickar här.
I skrivande stund (okt 2011) gav denna sökning 145 bilder, alla tagna av Hans Spritt.

Örebrobaserade plan på Gustavsvik

Plan som någon gång varit örebrobaserade.

SE-BCK_1970-06-13

1970-06-13. Foto: Hans Spritt

SFF:s civilregister: Stinson 108 Voyager SE-BCK.
* AB Aero-Frabh köpte den ny och hade den i 2 år apr 1947 - aug 1949.
* Arne Tengler hade den i hela 33 år för rundflyg mar 1952 - aug 1985.
Därefter blev den finsk, OH-BCK.

SE-CKE_1977-06-05

1977-06-05. Foto: Hans Spritt

Rolf Broberg + SFF:s civilregister: Piper Super Cub 150 SE-CKE från Armén.
* Örebro Bil- och Flygklubb hade den i 1 år, främst för skolflyg, apr 1963 - jul 1964.
Då var den militärgrön med orange band på vingspetsar, höjdroder och motorplåtar. Den har senare bl.a. tillhört en 4-mannagrupp i Köping, Köpings flygklubb och A. Väisänen i Arboga.

SE-CRW_1977-05-14

1977-05-14. Foto: Hans Spritt

Rolf Broberg + SFF:s civilregister: Piper Colt 150 SE-CRW.
* Örebro Bil- och Flygklubb hyrde den en kortare tid för bogsering våren 1964.
Den ersatte då den havererade Mothen SE-COL i väntan på den nya Beaglen SE-ELK.
Den har sedan tillhört Arboga Flygklubb dec 1964 - aug 1976.
* Örebro Segelflygklubb hade den i 2 år för bogsering aug 1976 - sep 1978.
Den ersatte MFI:n SE-ENG och ersattes sedan av Robin SE-GRY och Pawnee SE-EYX.

SE-EAC_1970-06-13

1970-06-13. Foto: Hans Spritt

SFF:s civilregister: Cessna 172C SE-EAC.
* Örebro Bil- och Flygklubb hade den i 8 år okt 1962 - dec 1970.
Den ersatte Cessnan SE-CTI.
Den har sedan tillhört Köpings Flygklubb dec 1971 - sep 1977.

SE-EKE_1972-08-19

1972-08-19. Foto: Hans Spritt

SFF:s civilregister: Beechcraft Baron SE-EKE.
* Bröderna Hagenfeldt hade den i 9 år aug 1968 - jun 1977 under växlande ägarnamn:
KB Bröderna Hagenfeldt, Aeroklubben i Örebro och Örebro Air.

SE-ENG_1970-06-13

1970-06-13. Foto: Hans Spritt

SFF:s civilregister: MFI-9B Trainer SE-ENG.
* Örebro Bil- och Flygklubb hade den i 8 år för bogsering mar 1967 - maj 1975.
* Örebro Segelflygklubb hade den några månader för bogsering maj 1975 - ca sep 1975.
Den ersatte Beaglen SE-ELK.

Rolf Broberg: Planet havererade den 27 maj 1975 på Gustavsvik vid en kollision på startbanan med den landande Bergfalken SE-TAR. KSAK:s rapport om händelsen finns i vårt bibliotek under "Offentliga dokument" 1976. Den skadade MFI:n såldes i sep 1975 till Norge.

SE-ETC_1972-05-27

1972-05-27. Foto: Hans Spritt

SFF:s civilregister: Cessna F172G SE-ETC.
* Örebro Bil- och Flygklubb hade den i 6 år feb 1969 - maj 1975.

SE-ETZ_1972-05-14

1972-05-14. Foto: Hans Spritt

SFF:s civilregister: Cessna 336 Skymaster SE-ETZ.
* SMJ-Montage hade den i 8 år okt 1971 - dec 1979.
* Örebro Elektrikern och Ingvar Andersson konsult hade den i 2 år dec 1979 - dec 1981.
* Ingvar Andersson konsult hade den i 6 år jul 1983 - jul 1989.

SE-FHK_1971-05-30

1971-05-30. Foto: Hans Spritt

Airliners net: Piper Cherokee Arrow SE-FHK.
* Örebro Flygklubb hade den när bilden togs.

SE-GGU_1976-06-06

1976-06-06. Foto: Hans Spritt

Airliners net: Cessna 402B SE-GGU.
* Örebro Air AB hade den när bilden togs.

SE-GKD_1977-07-03

1977-07-03. Foto: Hans Spritt

Airliners net: Cessna F172M SE-GKD.
* Örebro Flygklubb hade den när bilden togs.

SE-GRY_1976-10-17

1976-10-17. Foto: Hans Spritt

SE-GRY_1977-06-16

1977-06-16. Foto: Hans Spritt

Airliners net: Robin DR-400-180 Regent SE-GRY.
* Örebro Segelflygklubb hade den när bilderna togs.

Rolf Broberg + SFF:s civilregister: Örebro Segelflygklubb bogserade med Colten SE-CRW till sep 1978, och ersatte den sedan med SE-GRY. Men redan i apr 1978 köpte de en Piper Pawnee SE-EYX, ombyggd till bogserplan. Frågan är varför de behövde två bogserplan. Byggdes Pawneen om under tiden som klubben ägde den? Behövde de därför SE-GRY tills ombyggnaden var klar? Någon som vet?

Rolf Hollsten, Köpings FK sedan 1965: Frågan varför GRY inköptes tror jag mej veta. CRW såldes av Arboga FK p.g.a. kollapsad ekonomi till Örebro Segelflygklubb. Efter ett tag groundades CRW när man upptäckte att läckande batterisyra skadat rörkroppen. Batteriet i 150 hk Colten satt nämligen i bakkroppen för att balansera ut den tyngre motorn. Skadan bedömdes så allvarlig att reparation ej ansågs lönsam. GRY var därför en nödlösning tills PA-25:n var klar är jag övertygad om. Men det kan även ha funnits ett intresse att prova Robin som konkurrent till PA-25.

Plan från närbelägna flygfält på Gustavsviksbesök

Till närbelägna flygfält räknas här Karlskoga, Laxå och Arboga.

SE-CSW_1970-05-02

1970-05-02. Foto: Hans Spritt

SE-CSW_1977-09-03

1977-09-03. Foto: Hans Spritt

SFF:s civilregister: Piper Cherokee 180 SE-CSW tillhörde Laxå Flygklubb i 16 år okt 1969 - nov 1985 då den totalhavererade.

SE-CUR_1976-07-29

1976-07-29. Foto: Hans Spritt

SFF:s civilregister: Piper Caribbean 150 SE-CUR tillhörde en ägarkvintett i Laxå sep 1966 - sep 1969 och därefter Karlskoga Flygklubb, senare Karlskoga Segelflygklubb sep 1969 - mar 1984.

Laxå Flygklubbs webbplats: På sidan om deras klubbhistoria berättas att SE-CUR var det första planet som klubben använde. Det inköptes av privatpersoner och ställdes till alla flygintresserades förfogande.

SE-FNB_1976-04-10

1976-04-10. Foto: Hans Spritt

Hans Broberg: Under några år hade vi i Arboga tillgång till denna Beech A24R Musketeer SE-FNB på 200 hk, ställbar propeller, infällbart landningsställ och marschfart 250 km/t. Den ägdes av en bilhandlare i Köping som saknade flygcertifikat. Jag åtog mig att sköta tillsyn och serviceflygningarna.

Snart upptäckte Luftfartsverket att A24R, som bara fanns i ett exemplar i landet, saknade godkänd flygplanshandbok. De hotade att stoppa flygandet tills sådan togs fram. Jag åtog mig att skriva handboken enligt deras normer.

Det var vid en av mina flygningar till Gustavsvik som Hans Spritt tog denna bild.
(Hans Broberg vid samtal och skriftväxling med Rolf Broberg 2010.)

Tankstationen

OY-BBI_1977-07-23

1977-07-23. Foto: Hans Spritt

SE-FFD_1970-05-10

1970-05-10. Foto: Hans Spritt

OY-ANM_1976-08-08

1976-08-08. Foto: Hans Spritt

SE-EFW_1977-05-08

1977-05-08. Foto: Hans Spritt

SE-FGN_1974-08-02

1974-08-02. Foto: Hans Spritt

Rolf Broberg: Tankstationen låg ca 100 m nordost om tornet. Det var en BP-mack, men på 1940-talet hade det varit Shell, berättar Jan-Peter Möllerberg. BP-skylten var rörligt upphängd och gnisslade oroligt när Marinens stora helikoptrar lättade från sina örebrobesök. I plåtskjulet stod en lång trehjulig tankbil som kunde komma till planen om dessa inte behagade komma till tankstationen. Den hade säkert fyllt en viktig funktion på 1950-talet när det var viss DC-3-trafik på fältet. På 1960-talet minns jag att den innehöll flygbensin av annat oktantal än det som fanns i den fasta pumpen. Den klassiska pumpen syns förresten bakom nosen på SE-FFD. Längre till höger fanns ett par förvaringsutrymmen som liknade hundkojor, se bilden på SE-EFW. Där förvarades oljedunkar, kannor och trattar.

Tornet

SE-FFG_1972-05-01

1972-05-01. Foto: Hans Spritt

Rolf Broberg: År 1965 firade Örebro 700-årsjubileum. Då skapades en speciell Ö700-symbol, ett Ö med prickarna utbytta mot en krona som liknade ett liggande E. Ungefär vid den här tiden övertog kommunen också ansvaret för Gustavsviksfältet från Luftfartsverket. Därför syns kommunens gula Ö700-flagga vaja stolt framför tornet.

Inhägnaden bakom tornet

D-EJFE_1977-07-09

1977-07-09. Foto: Hans Spritt

Rolf Broberg: Bakom tornet fanns en inhägnad. Jag tror att den innehöll några gamla radioantenner, spända mellan tre trästolpar. Förmodligen var stängslet ett skydd för höga spänningar vid sändning. Jag tror att dessa antenner togs bort någon gång på 1960-talet, men stängslet lämnades uppenbarligen kvar.

Bygglokalen

SE-CPT_1977-07-10

1977-07-10. Foto: Hans Spritt

SE-HCW_1972-04-01

1972-04-01. Foto: Hans Spritt

Rolf Broberg: Bygglokalen syns bakom stjärten både på Supercuben SE-CPT och Hughes-helikoptern SE-HCW. Den hade en låg del till höger som innehöll en lokal där man underhöll segelflygplan, samt en hög del till vänster med en enkel teorisal i botten och "Hilton", dvs två små och synnerligen enkla övernattningsrum ovanpå.

Segelflygshangaren

SE-GAV_1976-08-08

1976-08-08. Foto: Hans Spritt

SE-FNM_1976-10-09

1976-10-09. Foto: Hans Spritt

Rolf Broberg: Segelflygshangaren var en litet rött träskjul med rundat tak som syns till höger i bägge bilderna. Det huset är äldre än stora hangaren och användes från början för förvaring av glidflygplan. På 1960-talet förvarades där vagnar för hämtning av utelandande segelplan. Ovanför portarna fanns ett gammalt märke i vitt med bokstäverna ÖAF (Örebro Automobil- och Flygklubb).

Tjänstebostaden

SE-FDC_1974-08-02

1974-08-02. Foto: Hans Spritt

Rolf Broberg: I det gulrappade bostadshuset i kanten av träddungen bodde flygfältspersonalen Gunnar Edström och Sven Andersson i var sin lägenhet. Någon gång på 1970-talet övertog Arne Tengler både arbetsuppgiften och den större lägenheten. Gunnar Edström bodde då som pensionär i den mindre, och jag tror att Andersson inte längre fanns bland oss.

Polisbaracken

SE-EDC_1972-08-06

1972-08-06. Foto: Hans Spritt

XB-NOB_1974-08-04

1974-08-04. Foto: Hans Spritt

Rolf Broberg: När polishelikoptern börjat bli ordentligt hemmastadd på fältet behövde polisen en fast punkt där. Det blev till en början denna gröna byssja. Genom rutan på SE-EDC syns faktiskt polisens dåvarande Bell 47-helikopter, och framför fenan på XB-NOB skymtar en polisbil av den sort som var vanlig på 1970-talet.

Garaget för arbetsmaskiner

SE-CYI_1971-05-30

1971-05-30. Foto: Hans Spritt

Rolf Broberg: Framför fenan på SE-CYI syns en faluröd byggnad med både grönt och rött på vänstra sidan. Det röda är en rad träportar bakom vilka jag tror man kunde hitta en traktor, kanske en lastbil och en röd- och gulmålad vagn med något som såg ut som en jättestor lanternin. Bakom den gröna porten fanns en liten mekanisk verkstad för underhåll av dessa apparater. Där stod oftast en modernare traktor som Edström och Andersson klippte gräs med på sommaren och plogade snö med på vintern.

De röda garageportarna syns tydligt på bilden med Caribbean SE-CUR.

Stora hangaren

SE-CIW_1973-10-20

1973-10-20. Foto: Hans Spritt

SE-FZO_1977-10-01

1974-08-04. Foto: Hans Spritt

Rolf Broberg: Stora hangaren är gammal. Den var visserligen inte färdig vid flygfältets officiella invigning söndagen den 14 maj 1939, men den blev klar senare samma år.

På 1960-talet minns jag hur segelplanen pusslades in enligt ett genomtänkt mönster efter dagens flygande. Flera hissades upp under taket. På bilden med SE-CIW syns en Bergfalke i en typisk placering med nosen åt vänster. Man ser också en kraftig lina som går snett ner från taket där ett mindre segelplan hänger med blänk i vingarna.

Jag undrar vad som fått denna Rallye SE-CIW att nästla sig ända in till hangarplattan. Har klubben lånat den? Eller har den plötsligt fått ett fel som flygmekaniker Schröder lovat ta hand om? Vid den tid som bilden togs tillhörde planet Lunds & Tekniska högskolornas flygklubb.

Minigolfbanan

SE-ETA_1972-05-213

1972-05-21. Foto: Hans Spritt

Rolf Broberg: Mellan klubblokalen och vind-T:et låg en populär minigolfbana. Inför varje helg såg man personalen stå på knä och bearbeta varje bana noggrannt med vatten och ett handverktyg som liknade en murslev. Att det var förbjudet att gå i banorna sa sig självt när man såg vilket arbete de la ner.

 

Dokumentets historik:
2011-09-28 Hans Spritt ger oss tillstånd att publicera hans bilder från Gustavsvik som finns på airliners.net.
2011-10-08Bilderna publicerade.
2011-10-11Rolf B lägger till en kommentar om haveriet med SE-ENG 1975.
2011-12-14Rolf Hollsten lägger till en kommentar om varför SE-GRY ersatte SE-CRW som bogserplan.