Om reklamsläp i Flyg-Horisont

 

På 1960-talets Gustavsvik såg man ofta hur en Supercub plockade upp reklamsläp med ett ankare för att sedan dra det fram och tillbaka över Örebro. Efter arbetspassets slut fälldes det igen på fältet, rullades ihop och stuvades in i maskinen. Det var vanligtvis AMA-flygs Supercub som utförde dessa reklamflygningar. I Flyg-Horisont 1966 och 1967 finns bilder och en artikeltext som beskriver AMA-flyg och hur reklamflygning går till.

Av upphovsrättsskäl kan vi inte visa eller skriva av tidningsartiklar exakt utan tillstånd. Men vi kan återberätta innehåll och visa bilder som är tagna före 1969.

Reklam dras upp

Utsikt från SPAF:s sekretariat på Bromma.
En Supercub plockar upp ett reklamsläp.
Foto: Åke Åstrand i Flyg-Horisont 1966:5 sid 13

 

I Flyg-Horisont 1967:4 sid 7-9 finns Torgil Rosenbergs artikel "Luftaffischen säljer". Där presenteras AMA-flyg (Aero Marketing AB) som lyckats täcka 80 % av reklamflygmarknaden. Roland Mårtensson startade bolaget 1963 och fick flygtillstånd 1964. Förare är Rune Wallgren och Jan Arnell. De har B-cert och är även mekaniker.

Artikeln beskriver i ord och bild hur reklamsläpet fiskas upp i luften. Det läggs ut på marken med en bogserlina som slutar i en stor ögla. Öglan hängs upp i luften mellan två stora störar så att planet ska kunna fiska upp släpet med en krok från luften. Kroken ser ut som en stor tretaggars metkrok och sitter på en kort bogserlina som fästs i stjärten på planet precis som vid segelflygbogsering. Resten av linan vindas upp på en anordning utanför kabinen så att både den och kroken är ur vägen vid start.

När planet kommit upp i luften, släpps linan med kroken ut så att den hänger bakom planet. Planet går sedan in på låg höjd mot den uppriggade öglan, stiger brant när det kommit fram så att kroken hakar tag i öglan, och flyger sedan horisontellt medan bokstav efter bokstav majestätiskt reser sig upp ur marken och lyfts till planets höjd.

Text i gräset

Texten utlagd i gräset.
Foto: Torgil Rosenberg
i Flyg-Horisont 1967:4 sid 8

Knäppning

Hur bokstäver är hopknäppta.
Foto: Torgil Rosenberg
i Flyg-Horisont 1967:4 sid 8

Uppriggad ögla

En stor ögla riggas för uppfiskning från luften.
Foto: Torgil Rosenberg
i Flyg-Horisont 1967:4 sid 8

Fiskekrok

Fiskekrok som släpps ut efter start.
Foto: Torgil Rosenberg
i Flyg-Horisont 1967:4 sid 9

Uppfiskning

Öglan fångas med den utsläppta kroken.
Foto: Torgil Rosenberg
i Flyg-Horisont 1967:4 sid 9

Fångsten i luften

Det uppfångade släpet vrider sig sävligt till lodrätt läge.
Foto: Torgil Rosenberg
i Flyg-Horisont 1967:4 sid 9

 

Dokumentets historik:
2013-07-24Publicerad.