Bilder från Dan Anderssons grav

Mejl från en läsare

Vi fick nyss ett trevligt mejl från Claes Widén och en liten mejldialog utspann sig som kan sammanfattas ungefär så här:

"Hej, Jag har nyligen varit i Addis Abeba och där besökt kyrkogården i Gullele. Syftet med besöket var att försöka hitta C G von Rosens grav. Det lyckades och väl där hittade jag två svenska gravar till, Dan Anderssons och Doris Wallströms.

Jag skickar med bilder på gravarna ifall det finns intresse att lägga in dem på er webbplats. Ni har ju en text som bl.a. nämner Dan Anderssons insats i Etiopien och hans bortgång där. Jag har själv tagit bilden av C G von Rosens grav, övriga är tagna av kyrkogårdsvaktmästaren på Gullele Cemetery i Addis Abeba.

På kyrkogårdsvaktmästarens fråga om det finns ett behov av att ”fräscha upp” texten på respektive gravsten från sade jag ”Ja”. Gravlocken är därmed numera tvättade och ny, vit text är ilagd på respektive sten så att det håller sig synligt och läsbart ett par år till."

Bilderna

Dan Anderssons grav

Dan Anderssons grav
Foto: Claes Widén

Doris Wallströms grav

Doris Wallströms grav
Foto: Kyrkogårdsvaktmästaren i Gullele

Dan Anderssons grav

Dan Anderssons grav
Foto: Kyrkogårdsvaktmästaren i Gullele

C G von Rosens grav

C G von Rosens grav
Foto: Claes Widén

En historisk bakgrund

Följande sida ur Heli von Rosens bok An Airborne Knight-errant från 2017 ger en bakgrund till dessa gravar:

Dan Anderssons grav

Sidan 326 ur boken An Airborne Knight-errant

 

Dokumentets historik:
2020-03-04Claes Widén kontaktar oss om sina gravbilder.
2020-03-15Claes godkänner publicering. Texten publiceras.