Här samlas enstaka bilder som inte ingår i ett sammanhang som passar för en egent artikel.
 

Wheels picknick på Gustavsvik

I den framlidne flyghistorikern Arne Svenssons samlingar fanns följande flygbild över Gustavsviksfältet från Wheels magazine 1980-08-03. Klicka upp bilden! Den är stor.

Flygbild över Gustavsvik

Flygbild över Gustavsvik vid Wheels picknick sommaren 1980. Foto: Göran Ambell.

 

Dokumentets historik:
2019-12-19Wheels chefredaktör Mia Strand godkänner publicering av Gustavsviksbilden. Bilden publiceras.