Flyget i Örebro – från ballong till Ballod

Artikel i Svensk Flyghistorisk Tidskrift 1997 nr 4 och 5, återgiven med tillstånd av Lars Axelsson och Svensk Flyghistorisk Förening.
Artikeln visas i form av bilder och är därför inte sökbar.

Alla sidor:  SFT 1997 nr 4 sid 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   nr 5 sid 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 .

Nästa >

 

Dokumentets historik:
1994-09Lars Axelsson fullbordar sitt arbete.
1997Det ges ut i två delar i Svensk Flyghistorisk Tidskrift.
2011-09-01Lars Axelsson ger oss tillstånd att publicera hans text här.
2011-09-04Sven-Erik Jönsson på SFF ger oss tillstånd att publicera tidningssidorna.
2011-09-04Publicerad här.