Artiklar i Vindstruten

Med LFV:s tillstånd visas här ett par artiklar ur Luftfartsverkets dåvarande personaltidning Vindstruten.

Vindstruten 1955 nr 4-5

I denna lilla episod figurerar trafikledare Bertil Sundberg och tillsyningsman Gunnar Edström.

Sven-Erik Davidsson: TL är trafikledare. TM uttyds Tillsynsman enligt en facklig matrikel. Motsvarigheten på Torslanda var fältmästare som över sig hade en flygplatsingenjör. De mindre flygplatserna låg inom olika distrikt ansvarsmässigt. Tl hade i tjänst hjälp av Tx (trafikexpeditör) och tpr-bit (teleprinterbiträde). Benämningarna har ändrats över tid.

 

Vindstruten 1961 nr 9-10

Tillsyningsman Gunnar Edström rapporterar från Gustavsviksfältet och nämner Linjeflygs ringa intresse för att trafikera det. Att storken häckade betyder att Stig "Storken" Stornfelt varit chef för trafikledningen här.

 

Dokumentets historik:
2014-02...03Sven-Erik Davidsson skickar oss två skannade artiklar: "Då hörde han" och "Hälsning från Örebro".
2014-03-07LFV:s pressansvarige Per Fröberg ger oss tillstånd att publicera dessa artiklar.
2014-03-10Artiklarna publicerade.