Rättigheter

Vad har vi för rättigheter att visa det som vår webbplats innehåller? Och vad har du som besökare för rätt att använda det?

Det korta svaret är att vi bara visar sådant som vi har tillstånd till. Men det innebär inte automatiskt att besökare får publicera det någon annanstans. Då måste man själv också skaffa nödvändiga tillstånd. Om rättighetshavaren redan bestämt att ett alster får spridas vidare, anger vi villkoren för det vid själva alstret. För svenska bilder gäller dock delvis generösare regler, se nedan.

Texter

Enligt svensk lag har upphovsmän till litterära och konstnärliga verk, även tidningsartiklar och dikter, rätt till dem till 70 år efter sin död under förutsättning att verken har "verkshöjd". Ett verk har verkshöjd om det är unikt så att två oberoende personer inte skulle kunna framställa samma verk.

Det är tillåtet att citera ur en offentliggjord text, men citatet ska då ingå i en egen text och bör inte vara längre än det man skrivit själv. Källan bör anges.

Fotografier

Fotografier klassas som "bild" eller "verk", och den övervägande delen av alla foton betraktas som "bild". Då gäller i Sverige att de är skyddade i 50 år från framställningsåret, medan ett "verk" är skyddat i 70 år efter fotografens död.

Svenska fotografier tagna före den 1 januari 1969 av svenskar eller sverigeboende är dock oskyddade och därmed fria att använda. Har fotot konstnärligt eller vetenskapligt värde, är det bara fritt om det är taget före 1 januari 1944.

Man ska alltid uppge fotografens namn eller pseudonym om någondera är känt. Annars bör man ange att det är okänt. Vi skriver "Foto: Anna Andersson" eller "Foto: Okänd via Lars Larsson" vid våra bilder. Vissa bildkällor begär annan formulering, vilket vi i så fall följer. I bildsamlingar kan det verka tjatigt att ange samma fotograf under varje bild, men vi gör det för att rätt attribution ska följa med om någon för en bild vidare.

Explicita tillstånd

I slutet på varje bidrag finns en ruta med dokumentets historik. Där anges när och av vem vi fått tillstånd att publicera bidraget.

Vi tackar för följande generella tillstånd:

 • Arboga Flygklubb: Den 17 januari 2012 gav Arboga Flygklubbs Ordförande Sven Robertsson oss tillstånd att publicera program för gamla flygdagar på Gustavsvik där Arboga Flygklubb var medarrangör.

 • Flight Magazine, engelsk flygtidning: På Flightglobals arkiv finns alla nummer av tidningen Flight från 1909-2004 som skannade pdf-filer med sökbar text. Och på Archive FAQs besvarades frågan "Can I use content from the archive on my blog/website/e-newsletter?" 2010-12-19 med "In a word, yes ... The only exception would be if the Flight Archive were being exploited for obvious commercial benefit".

 • KSAK: Den 12 januari 2012 gav KSAK:s generalsekreterare Rolf Björkman oss tillstånd att publicera PM och program för segelflygstävlingar, flygdagar och liknande där KSAK är medarrangör. Givetvis måste även övriga medarrangörer samtycka.

 • Lantmäteriet: Den 3 maj 2016 gav Lantmäteriets Geodatasupport klartecken för publicering av gamla topokartan. De skrev:
    – Den Topografiska karta som du bifogade [som exempel] är en gammal Topografisk karta
  i skala 1:50 000, så den är gratis att använda och publicera. Den tillhör numera Öppna data.
  Vi vill att ni skriver ”Källa Lantmäteriet” vid kartan (eller i källhänvisningen) när ni publicerar kartan.

 • Nerikes Allehanda: Nyhetschef Daniel Lagerqvist gav oss 2011-04-06 klartecken att publicera material på vår webbplats ur Nerikes Allehanda och Örebro-Kuriren som rör flyget på Gustavsvik. Han hade då stämt av saken med Ulf Johansson, ansvarig utgivare.

 • Norrbottens-Kuriren: Redaktör Malin Öhrlund gav oss 2012-05-08 klartecken att publicera material på vår webbplats ur Norrbottens-Kuriren från 1940-talet som har flyganknytning. Den självklara förutsättningen var att vi anger källan.

 • Svensk Flyghistorisk Förening: Föreningens webb- och bildansvarige Sven-Erik Jönsson gav oss den 2 september 2011 tillstånd att publicera bilder ur valfria artiklar från föreningens tidning om källan anges. Tre dagar senare meddelade han att SFT-redaktören Sven Stridsberg också gett oss tillstånd att publicera artiklar i sin helhet, förutsatt att vi har textförfattarens tillstånd.

 • Örebro Bil- och Flygklubb: Klubben delade på sig 1975 till Örebro Flygklubb och Örebro Segelflygklubb som alltså är den forna klubbens arvtagare. Vi har fått tillstånd av bägge två att publicera Örebro Bil- och Flygklubbs verksamhetsberättelser på denna webbplats, av segelklubbens ordförande Sten Sundin den 17 april och av motorklubbens ordförande Anders Tenor den 21 april 2011. Irve, Ute och Gunnar Karlsson har stött detta tillstånd.
      Den 17 december 2011 gav bägge ordförandena oss även tillstånd att publicera material ur ÖBFK:s tidning Vingspalten, program för ÖBFK flygdagar och PM och liknande för segelflygtävlingar som de arrangerat.

 • Örebro-Kuriren: Tidning som köptes upp av Nerikes Allehanda och lades ner 2005. Omfattas av vårt tillstånd från Nerikes Allehanda.

 • Örebro stadsarkiv: Arkivets publicerade bilder får enligt deras webbplats 2011-04-15 användas fritt för icke kommersiellt ändamål, förutsatt att man vid publicering anger "Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf". Om man använder bilder i tryckt material ska man skicka ett exemplar till stadsarkivet.

Dokumentets historik:
2011-04-16Publicerad.
2011-04-21Tillstånd för Örebro Bil- och Flygklubbs verksamhetsberättelser.
2011-09-04Tillstånd för artiklar ur flyghistoriska föreningens tidskrift.
2011-12-17Tillstånd för Örebro Bil- och Flygklubbs tidning, flygdagsprogram och PM m.m. för segelflygtävlingar.
2012-01-15Tillstånd för KSAK:s flygdagsprogram och PM m.m. för segelflygtävlingar.
2012-01-17Tillstånd från Arboga Flygklubb för flygdagsprogram.
2012-05-08Tillstånd från Norrbottens-Kuriren. Alla tillstånden sorterade i bokstavsordning.
2016-05-03Tillstånd från Lantmäteriet att publicera gamla topokartor som var gjorda i skala 1:50 000.