Mer om Johan Tore Strindberg

 

Lars-Erik Ingerloo 2012, 2013

Johan Tore Strindberg (1915-1963):

1939: Furir på F 3.

1940: Deltog som frivillig (markpersonal) i Finland i F 19 och gick sedan till F 9.

1941-42: Genomgick GFU på F 5.

1942-43: GFSU.

1945: Tjänstgjorde på F 9 vid krigsslutet. Blev sedan reservsergeant och övergick till civilflyget.

Hans Peterson "Orsa-Pelle" i Dalarna säger på sid 11 i tidningen Flyg nr 21, oktober 1945: "Jag är själv skolchef och lärare är sergeant Tore Strindberg från Ljungbyhed". Strindberg nämns även som "Tore" i två artiklar om Orsa-Pelle i Flyghistoriskt Månadsblad, nr 4 1982 och nr 9 1987. I den första finns en dålig bild på honom.

Strindberg började på Nordisk Aerotjänst 1946. Hade även kopplingar till Gösta Hydén och Stockholms flygskola, antagligen som flyglärare där en tid. Aero Nord från mitten av 1950-talet. 1957 leveransflög han Aero Nords första Aero Commander. Omkom vid haveri med Aero Commander SE-EDZ i Bolivia 1963-08-29 under malmprospektering.

Svensk Flygkalender 1945

Johan Tore Strindberg föddes den 23 februari 1915 och tog C-certifikat nr 222 den 9 mars 1944. Hans adress var F 9, Säve i juli 1944. (sid 120, 152)

Tidningen Flyg 21:1945

På sidan 11 i numret från 18-31 okt 1945 berättas bl.a. om Hans Petersons, "Orsa-Pelles", skolflygverksamhet som han återupptagit nu när kriget är över. Han säger:

– Här samlas elever från hela Sverige, siffran är sju för närvarande. Det är grosshandlare, handelsresande, mekaniker och studerande som flyger hos mig. Jag är själv skolchef och lärare är sergeant Tore Strindberg från Ljungbyhed.

Flyghistoriskt Månadsblad 4:1982

På sidan 42 finns en bild på Tore Strindberg som lärare i Hans Petersons, "Orsa-Pelles", flygskola.

SFT6_05_Strindberg_th

Flyglärare Tore Strindberg t.h. förklarar någon detalj på Hans Petersons
GV-38 SE-AHX för sin elev och en intresserad liten mas.
Flygplatsen är troligen Orsa Tallhed. Foto i FM 4/1982

Svensk Flyghistorisk Tidskrift 6:2005

I SFT 6/2005 sid 6 finns Henry Edhs artikel "Minnen från flygskolan i Orsa". Han berättar att han tog A2-cert på Hans Petersons flygskola i Orsa sommaren 1946. Lärare var Tore Strindberg, en mycket duktig flygpedagog. Uppenbarligen var Tore tilltalsnamnet. Bilden nedan kommer från artikeln.

SFT6_05_Strindberg_th

Allen Widman och Henry Edh lyssnar på flyglärare Tore Strindberg
som förklarar varför vingarna bär. Foto 1946 via Henry Edh

Nordiska Flygtidningen nr 3:1947

Nordisk Aerotjänst har tre flygstyrmän: Stig Holmgren, I T Stringberg (bör vara J T Stringberg) och ingenjör Gösta Karlsson. De har utbildats i en speciell sjumånaders kurs som började i juli 1946 och som bland annat gjort dem till första klassens navigatörer. Från början anställdes fyra flygstyrmän, men vem den fjärde var förtäljer inte artikeln.

Jens Jensens berättelser

Jens Jensen, 1929-2010, var en tid mekaniker i Nordisk Aerotjänst. Han har skapat en egen webbplats där han berättar om sitt liv, bland annat om sin tid vid bolaget. Så sent som i december 2011 fanns berättelserna på http://home.swipnet.se/~w-10176/. Hans änka har tillåtit att vi citerar från hans webbplats. Så här skriver han bl.a:

Nordisk Aerotjänst ägdes av Johnson-koncernen, det stora rederiet. [...] Sen börjarde det hända stora saker i bolaget. Johnson-koncernen funderade på att starta fraktflyg. Med gamla militärbaracker byggdes ett nytt kontor med verkstad. Det kom 4 st piloter som skulle utbilda sig till fraktflygare och en flygkapten Grubbström blev deras lärare att flyga tvåmotoriga plan

Looping nr 2:1952

På sidan 10 börjar artikeln "Flyg för jord- och bergsbruk" om AB Jordbruksflyg. Där finns även följande bild med vidhängande bildtext:

SFT6_05_Strindberg_th

Chefen för AB Jordbruksflyg, G. Bertil Kihlgren (t.v.)
och företagets specialist på prospekteringsflygning och
malmletning, Tore Strindberg. Foto i Looping 2/1952

SFF:s civilregister

J T Strindberg havererade med Nordisk Aerotjänsts Tiger Moth SE-ANL den 1 september 1948 vid Lilla Harrejaure.

Strindberg leveransflög Aero Nords Aero Commander 520 SE-CFK i maj 1957 från Boston till Bromma via Gander-Grönland-Reykjavik-Stavanger. Planet var avsett för malmletning i Spanien.

J Strindberg totalhavererade med Swedish General Consulting AB:s Aero Commander 680 SE-EDZ den 29 augusti 1963 vid Unica, 300 km från La Paz i Bolivia under ett malmletningsuppdrag. Kollision med berg vid roteflygning med bolagets systerplan SE-EDY.

Släktskap med August Strindberg

Heter man Strindberg, är det svårt att undvika frågan om man är släkt med vår store författare August Strindberg.

Roland Classon publicerade artikeln August Strindberg och hans okända släkt i Helsingborgs Dagblad 2012-02-27. Där nämns många Strindbergar men inte Johan Tore. Vi frågade artikelförfattaren och fick tipset att rikta frågan till Strindbergkännaren Håkan Wasén som också refereras i artikeln.

Håkan Wasén hittade faktiskt Johan Tore Strindberg efter en del letande. Det finns ett släktsamband - han är ingift i den kända Strindbergssläkten genom att hans farmorsmor, Brita Olofsdotter, gifte sig med Mikael Strindberg. Håkan hänvisar till Jan Högberg som skriver så här om Johan Tores fader Per Johan Strindberg i en kommentar i Jamtli bildarkiv:

Per Johan föddes 1845-06-02 i Sörviken, Sundsjö. Han var son till Märta Jonsdotter i Sörviken (fader okänd) som i sin tur var styvdotter till Mikael Strindberg och dotter till Brita Olofsdr, senare gift med Mikael. Mikael var dotterson till Henric Strindberg, komminister i Sundsjö och nybyggare i Binnäset. Henric var fff till August Strindberg, författaren. [...] Per Johan avled i Fors 1921-04-21.

De två intressanta släktlinjerna från Henric Strindberg borde alltså bli:

Henric S – dotter – Mikael S, styvfar till – Märta – Per Johan S – Johan Tore S
Henric S – son – son – August S

Dokumentets historik:
2011-12-11Avsnittet publicerat.
2012-01-24Info från Lars-Erik Ingerloo samt om SE-CFK och SE-EDZ från civilregistret tillagda. Utökat 2012-01-26.
2012-01-26Info och bild från SFT 6/2005 tillagd.
2013-04-04Info och bild från Looping 2/1952 tillagd.
2013-04-05Info från Flyg 21/1945 samt info och bild från FM 4/1982 tillagt.
2013-05-01Tillägg och korr från Lars-Erik Ingerloo om krigsåren.
2013-07-02Roland Classon och Håkan Wasén godkänner avsnittet "Släktskap med August Strindberg".
2013-11-23Korr: F3 1939, F9 1940 efter kriget i Finland enligt L-E Ingerloo.