Mer om Bengt C:son Bergman

 

Klipp för igenkänning

Bergman

Flyg 1946:15 sid 5

Bergman

Flyg 1946:8 sid 3

Bergman

Svensk flygkalender 1949 sid 49

 

Flyg 1946:8

Tidningen Flyg 1946:8 sid 3:

Fanjunkare Bengt C:son Bergman är född 1910 i Eksjö och tog anställning vid FV 1933. Under lång tid har han tjänstgjort som flyglärare vid Ljungbyhed och varit provflygare vid Försökscentralen på Malmslätt. Han började segelflyga 1942 men har redan blivit känd som en kunnig och färgstark termikjägare. Nu har han blivit ny chefsinstruktör för segelflyget efter löjtnant J Gideon "Gidde" Karlsson som lämnar KSAK 1 juli 1946.

Diverse spån

Inofficiellt segelflyg-SM 1943: Bengt C:son Bergman blir 1:a i lagtävlingen tillsammans med Bengt Olow. (Wikipedia om SM i segelflyg)

22 juli 1944: Under SM-tävlingarna på Ålleberg slår fanjunkare Bengt C:son Bergman nytt rekord med höjdvinsten 5 162 meter. (SFF:s kronologi över flyget 1940-1949)

1947: Bengt C:son Bergman är fanjunkare och förste instruktör för segelflyget. (Tidningen Flyg 1947:15 sid 8)

Bilder

C:son Bergman

Ivar af Sillén t.v. och Bengt C:son Bergman t.h.
Foto i tidningen Flyg 1946:15 sid 5

C:son Bergman

Bengt C:son Bergman som ny chefsinstruktör för
segelflyget på Ålleberg. Här med en barograf i handen.
Foto i tidningen Flyg 1946:8 sid 3

C:son Bergman, Alm, Brink

Segelflygkurs på Ålleberg 1946. Fr.v. vid en Kranich syns
kurschefen, överstelöjtnant Grels Naeslund, en elev i framsits,
chefsinstruktören för segelflyget, fanjunkare Bengt C:son Bergman
i baksitsen, löjtnant Sven Alm och fanjunkare Gösta Brink.
Foto i tidningen Flyg 1946:16 sid 14

C:son Bergman

Bengt C:son Bergman vid en Schweizer SGU 2:22:a
med DK-eleven Roine Andersson i sitsen 1947.
Foto i tidningen Flyg 1947:12 sid 4

C:son Bergman

Bengt C:son Bergman t.h. lyssnar på meteorologerna Gösta
Håkansson t.v. och Gösta Werner vid segelflygs-SM i Örebro 1947.
Foto i tidningen Flyg 1947:15 sid 8

Norrvi och Bergman

Fr. v. kapten Lennart Bunke, överste Silfverberg, Yngve Norrvi
och Bengt C:son Bergman i Örebro under segelflygs-SM 1947.
Foto i tidningen Flyg 1947:15 sid 12

 

Dokumentets historik:
2013-07-27Publicerad.