Mer om Gunnar Hermansson

 

Bilder

Bilderna nedan som tillhandahållits av Lars Hillerström i Gävlebygdens flygklubb är hämtade ur klubbens publikationer från deras 40- och 50-årsjubiléer, samt ur boken Vingar över Gästrikland 2010.

Yngve Norrvi

Gunnar Hermansson.
Foto okänd, via Lars Hillström

Yngve Norrvi

Gunnar Hermansson.
Foto: Jäderberg, via Lars Hillström

Yngve Norrvi

Gunnar Hermansson.
Foto okänd, via Lars Hillström

 

Silvervingar.se

Webbplatsen Silvervingar anger följande om Gunnar Hermansson i sin förteckning över märkesinnehavare vid Flygreservskola 1944:

"Hermansson, Gunnar (1924-1991). GFSU F13 Flög J22. Fask efter koll med annan J22 19/9-45."

Han finns med på två bilder i silvervingars sida om FRS 1944, dels ett tyvärr suddigt ansikte som en av 10 vpl runt en J 22 på F 13, dels i flygskolans gruppfoto där han ser ut så här:

Dokumentets historik:
2013-12-05Publicerad med tre bilder tillhandahållna av Lars Hillström.