Mer om Yngve Norrvi

 

Bilder

Yngve Norrvi

Yngve Norrvi som vid årsskiftet 1945-46 lämnade sin befattning
som chef för KSAS:s informationsavdelning och blev
fast medarbetare i tidningen FLYG.
Foto i tidningen Flyg 1946:1 sid 4

Yngve Norrvi

Yngve Norrvi, KSAK:s chef
för informationsavdelningen.
Foto i Svensk flygkalender 1949 sid 49

Yngve Norrvi

Yngve Norrvi t.h. i samspråk med
gruppchefen i Jönköpings fk, Carl Stenér.
Foto i tidningen Flyg 1947:12 sid 4

Norrvi och Bergman

Fr. v. kapten Lennart Bunke, överste Silfverberg, Yngve Norrvi
och Bengt C:son Bergman i Örebro under segelflygs-SM 1947.
Foto i tidningen Flyg 1947:15 sid 12

Yngve Norrvi

Generalsekreteraren i schweiziska Aeroklubben, Adolf Gehriger med
maka Marguerite gästar Ålleberg. Ållebergschefen Yngve Norrvi t.h.
Foto i tidningen Flyg 1947:16 sid 29

Yngve Norrvi

Skolchef Yngve Norrvi håller tal i Ållebergs ljusa restaurang
vid KSAK:s traditionella gruppchefsmöte den 30-31 aug 1947.
Foto i tidningen Flyg 1947:19 sid 11

 

Dokumentets historik:
2015-10-04Publicerad.