Mer om Tage Wahrgren

 

1924: Flyghistoriskt Månadsblad 4:1975

I FM 4:1975 sid 8 diskuterar Yngve Nilsson i Löberöd en bild på en Albatros som visats i ett tidigare nummer och föreslår att mannen framför planet kan vara Wahrgren. Tidningens redaktion ger då följande kommentar:

Red minns Wahrgren som en svartmuskig elev vid 1924 års flygskola på Malmen och det ser inte ut att vara han [på bilden]. Troligen bar han inte uniform vid den tidpunkt då bilden togs.

Redaktör var Ragnar Fr Bengtson och i redaktionen fanns även N Söderberg, R Löfberg, F Niklasson, T Olausson, Chr Sidelöv och J Thienesen. Någon av dem bör ha skrivit svaret.

1924, 1939: Minnesbilder från Jönköpings flygklubb under 30-talet

SFF Småland har lagt ut Olle Espings berättelse Minnesbilder från Jönköpings flygklubb under 30-talet som pdf på nätet. Så här berättar Olle om Tage Wahrgren på sid 11:

Jag påbörjade min utbildning först sommaren 1939. Flyglärare var då fänrik Alexander Bill. Jag hann med nio lektioner på Avron, den sista den 8 juli. Dagen därpå försvann Avron i Vättern med Bill och eleven Einar Larsson. Jag var utlovad en flygning till Ljungbyhed dagen därpå. Vi deltog i sökandet i skogarna utmed Vätter-stranden. Jag fick även en flygning med klubbens Klemm 35, SE-AIM, med Tage Wahrgren som lärare. Han hade aviatördiplom 286 och fick sin utbildning vid Ljungbyhed 1924. Han tjänstgjorde som biträdande flyglärare ett tag i flygklubben.

1929 ca: Svensk Flyghistorisk Tidskrift 5:2009

I SFT 5:2009 finns artikeln Hjalmar Bosson – flygkapten och jazzpianist av Tommy Clementzlor. På sid 22 berättas att Bosson blev färdig med flyg- och flygspanarskolan på Malmen 1927 och avlade fältflygarproven. Efter en del andra jobb, bl.a. som jazzpianist, blev han kontaktad av en flygfurir vid namn Wahrgren som hade köpt en gammal Albatros (S-AABU, senare SE-ABU) för 50 kr. Med den startade man en luftcirkus. Till gruppen anslöt sig också en fallskärmshoppare, Arnold Waldau. Man bedrev även rundflygning. År 1929 blev Bosson kommenderad att genomgå jaktskola på Ljungbyhed.

Rolf Broberg: Albatrosen registrerades på T C J Wahrgren 1928-10-22. Den förstördes i ett hangarras vid Hammars backar, troligen mitt i vintern, och förlorade sin luftvärdighet 1930-02-01. Den bör alltså främst ha varit i luften under 1929.

1929 ca: Fredric Lagerquist

Fredric Lagerquist skrev bl.a. följande i sitt blogginlägg Arnold Waldau på Ränneslätt:

Troligtvis var det på hösten 1929 som Eksjö-Ränneslätt besöktes av herrarna Arnold Waldau och Tage Wahrgren. Waldau var en välkänd fallskärmshoppare och hans kompanjon Wahrgren var före detta furir i Flygvapnet (han titulerade sig annars gärna som fältflygare).

I Wahrgrens Avro 504 SE-ACC flög man landet runt: Waldau gjorde sina dödsföraktande fallskärmshopp och Wahrgren passade på att använda den tvåsitsiga Avron för lite rundflyg. De hade i juli samma år nödlandat med en risig Albatros söder om Tranås under sin sommarturné. De hade aldrig några pengar och var alltid jagade av allt mellan blåsta bensinförsäljare och arga bönder vars gröda de förstört när de nödlandat på någon åker. Någon dag efter de hade varit på Ränneslätt kunde man läsa i Eksjö-pressen om Grosshandlare Gösta Fraenkel i Göteborg som efterlyste sitt flygplan som han hyrt ut till Waldau och Wahrgren. Waldau omkom 1932 vid ett misslyckat fallskärmshopp i Oslo.

1929: Stig Kernell i Flyghistoriskt Månadsblad 3:1980

I FM 3:1980 sid 23 skriver Stig Kernell angående att Arnold Waldau hoppade fallskärm på en flyguppvisning söndagen den 1 september 1929 vid Säby kyrka på Säbysjöns västsida ca 6 km söder om Tranås:

Det var sannolikt inte Carl-Gustaf von Rosen som flög utan fältflygaren Tage Wahrgren. Det kan man ana sig till av följande notis i Tranås-Posten tre månader senare:

"Stockholm TT 6/12 1929. Den försvunne fältflygaren synlig i Norrköping. Rörande den försvunne fältflygaren Tage Wahrgren och hans hyrda maskin meddelar St-T [Stockholms-Tidningen] att Wahrgren den 24 november var synlig i Norrköping i sällskap med två andra personer, troligen den tyska fallskärmshopparen Waldau och en chaufför. Av flygplanet återstod då endast flygkroppen vilken fördes på en lastautomobil. Några pengar hade icke flygarna vid tillfället utan lämnade ett körkort i pant för erhållen bensin."

Artikeln vittnar bland annat om den karga värld som dessa glamorösa flygare ofta levde i.

Tage Wahrgren var utbildad fältflygare-furir. Han hade tagit avsked från det militära och ägde ett Avro-flygplan – tillverkat i England – med en 130 hk roterande motor, SE-ACC. Det är dock inte säkert att han använde detta flygplan vid Tranås-besöket.

1931: Arne Svensson i Flyghistoriskt Månadsblad 11:1976

I FM 11:1976 berättar Arne Svensson om privataerodromen Karlslund utanför Örebro. Den drevs av bröderna Dieden på Karlslunds herrgård under mellankrigstiden med start år 1919. Bland all flygverksamhet som förekom där, skymtade även Tage Wahrgren. Så här skriver Arne på sid 157:

Bland de privatflygare som sökte sig till Örebro och Karlslund i början av 30-talet kan nämnas Tage Wahrgren (även kallad "Noshörningen") som med sin AVRO 504 K företog passagerarflygningar. Den 14 maj 1931 gjorde han sorgligt nog kaffeved av maskinen, när han p.g.a. motorfel måste nödlanda i en gödselhög vid Stora Hyddans gård strax söder om Örebro. Inga större personskador som tur var.

Stora Hyddan låg 3 km SO om Karlslunds aerodrom, bara 500 m rakt väster om Gustavsviks flygfält som dock inte fanns då.

1937-38: Sven-Erik Jönssons bok "Flyghistoria i Halmstad"

På sid 16-18 kan man läsa att det startade en motorflygskola i Halmstad söndagen den 12 september 1937 med flygläraren löjtnant Sven Nylander biträdd av fältflygare Tage Wahrgren. Halmstads Flygklubb var arrangör och hade ordnat flygplan och lärare genom Jönköpings Flygbolag. Flygplanet var Jönköpingsbolagets tvåsitsiga skolplan Avro Avian SE-AEZ och skolan beräknades verka i Halmstad under en månads tid.

Wahrgren och Nylander

De båda flyglärarna framför Avro Avian.
T.v. Tage Wahrgren, t.h. Sven Nylander.
Foto: Tore Berglund

(Tore Berglund var journalist och sekreterare i Halmstads Flygklubbs första styrelse)

Mot slutet av utbildningen fick Avian-planet ett motorfel och ersattes av en Tiger Moth som lånades från KSAK. I januari 1938 hade 11 elever tagit sina certifikat. Tre av dem var kvinnor.

Halmstads Flygklubb fick sitt första egna flygplan, en Taylor Cub J2 SE-AGX, den 10 februari 1938 (sid 24). I verkligheten ägdes det av några klubbmedlemmar och som officiell ägare stod "Tage C J Wahrgren, Halmstad".

Den 3 juni 1938 havererade SE-AGX i samband med övningar i vingglidning (sid 25). Det var flyglärare Tage Wahrgren med elev som flög. Maskinen fick motorstopp på 50 meters höjd och de försökte glidflyga mot hemmafältet men kolliderade med en kraftledning strax utanför fältgränsen. Båda förarna kunde kliva ur vraket oskadda. Det påstods att orsaken till motorstoppet var att flygläraren Tage Wahrgren ville låta eleven träna nödlandning och helt enkelt stängde av tändningen.

Den 28 augusti 1938 anordnade Halmstads Flygklubb en flygdag som blev en stor succé (sid 28). På programmet stod bl.a. olika tävlingar. En ankomsttävling vanns av flygläraren Tage Wahrgren. En tävling som gick ut på att kasta ned nödproviant med en liten fallskärm vanns av två systrar Kuylenstierna som lärt sig flyga på kursen 1937.

Kuylenstierna och Wahrgren

Tävlingsvinnarna fröken Ingeborg Kuylenstierna
och Tage Wahrgren. Foto: okänd

Sven-Erik Jönsson (som svar på fråga från Rolf vad en ankomsttävling är): Delagarna anländer från olika platser, oftast har var och en fått en exakt ankomsttid som de skall komma på, varje sekund före eller efter ger minuspoäng. Sedan skall deltagarna landa på märke på banan. Om det gick till exakt så vid det aktuella tillfället vet jag inte, det kan ju alltid förekomma variationer.

1937: Ur SFF:s fotoarkiv

Nylander och Wahrgren

Till vänster Sven Nylander, till höger Tage Wahrgren,
båda flyglärare i den första kursen framför Avro Avian SE-AEZ
som inlånats från Jönköping. Foto: okänd via Tord Vestergren

Rolf Broberg: Informationen i bildarkivet uttryckte i maj 2013 osäkerhet om mannen t.v. är Sven Nylander. Sven-Erik Jönsson säger dock att det är Sven. Det liknar också mycket den identifierade Sven Nylander på bilden i Sven-Erik Jönssons bok, se ovan. Det borde alltså vara samma radarpar på denna bild.

Svensk Flyghistorisk Tidskrift 6:2007

I SFT 6:2007 berättas om flygvapnets flygarmärke m/36, guldvingemärket. Märke nr 813 tilldelades först asp Gustav Alveryd, men återlämnades och gavs därefter till vpl furir Tage Wahrgren.

1947: I SFF forum om Sk 9 Moth Trainer

Ur forumtråden Sk9, 555 som Fc:s "Egna" plan? från 2009.

Leif Fredin 04 sep 2009:
Jag har en del anteckningar angående Sk 9 nr 555 som kanske kan vara av intresse.
...
Fpl försåldes mycket riktigt 1947-01-10 enligt MA6:3 (till K. Liljedahl, c/o Karlsson, Kronobergsgatan 26, Stockholm. Priset var 1.210 kronor, registrerades så småningom SE-AZW).
...
De två Sk 9 som F 3 hade såldes 1947-02-25: nr 558 till Erland Nilsson, c/o Vahrgren, Boråsvägen 18, Hammarbyhöjden enligt MA 6:22, pris 1.405. kronor, blev SE-BFI och nr 560 till B.H. Gustavsson, Surbrunnsgatan 53, Stockholm enligt MA 6:21, pris 1.550 kronor, blev Civil SE-BFH.

Fredric Lagerquist 05 sep 2009:
"K. Liljedahl" är = Knut Liljedahl i Gällivare. Har ägt en del andra flygplan genom åren: Avro 504, Caudron Pelican, Puss Moth etc.
 
Erland Nilsson torde vara samme gentleman som sedan byggde flygbåten Beda, tidigare utställd på Arlanda. Antagligen går hans c/o-adress till Tage Vahrgren (Wahrgren), inte heller helt okänd i dylika sammanhang.
...

SFF:s civilregister

Uppgifter i SFF:s civilregister visar att T C J Wahrgren skaffade tre plan 1928-1929 – en Albatros SE-ABU och sedan två Avro 504K SE-ABT och SE-ACC. Han förlorade två plan och sålde ett under de två följande åren. Vid denna tid bodde han i Löberöd mitt i Skåne, men även i Gällivare/Malmberget. Han verkar ha haft koppling till bägge landsändarna. SE-ABU förstördes vid hangarras på Hammars backar någon mil öster om Ystad, men SE-ACC övertogs av Knut Liljedahl i Malmberget.

Om SE-ACC står att det användes "för rundflyg och fallskärmshoppning, reklam Elektrol u.v.".

Datum

Plats

Anm

Köper tre plan 1928-1929:

1928-10-22

Bor i Löberöd

Wahrgren köper Albatros S-AABU

1929- -

Bor i Malmberget

Wahrgren köper Avro 504K SE-ABT

1929-05-17

Bor i Löberöd

S-AABU blir SE-ABU

1929-10-30

Bor i Löberöd/Gällivare

Wahrgren köper Avro 504K SE-ACC

Säljer eller förlorar planen 1930-1931:

ca 1930-01

Hammars backar

Albatros SE-ABU förstörs vid hangarras

1930-02-20

Malmberget

Wahrgren säljer Avro 504K SE-ACC till K Liljedahl

1931-05-13

Karlslund, Örebro

Wahrgren totalhavererar med Avro 504K SE-ABT

Taylor Cub 1938-1939:

1938-02-14

Bor i Halmstad

Wahrgren köper Taylor J2 Cub SE-AGX, anv av Halmstads fk

1938-06-03

Halmstad

SE-AGX havererar: kollision med elledning

1939-08-24

Halmstad

Wahrgren säljer SE-AGX till S D E Wennerholm

 

Rolf Broberg: Om både Tage Wahrgren och Knut Liljedahl bodde i Gällivare/Malmberget och var flygare runt 1930, så kände de säkert varandra.

 

Dokumentets historik:
2013-05-04Arne Svensson ger oss tillstånd att publicera (hela) hans text om Karlslunds aerodrom.
2013-05-05Fredric Lagerquist ger oss tillstånd att återge text från hans "Arnold Waldau på Ränneslätt".
2013-05-06Sven-Erik Jönsson ger oss tillstånd att återge text från hans bok "Flyghistoria i Halmstad".
2013-05-06Stig Kernell ger oss tillstånd att återge text från hans artikel i Flyghistoriskt månadsblad.
2013-05-08Sidan publicerad.