Första trafikflyget från Örebro går om söndag till Bromma

Artikel i Örebro Dagblad fredag 3 september 1937 sid 7 återberättas här:

 

Flygskola på gång och trafikflygning till Stockholm

Kapten Yngve Ligner har goda förhoppningar om att den flygskola som planeras i Örebro ska komma igång inom kort. Myndigheterna har begärt in en del specialuppgifter, så ett tillstånd för skolverksamheten bör kunna fås snarast.

På söndag blir det en historisk dag för örebroflyget. Då kommer för första gången ett trafikflygplan att starta från flygfältet. Stadens myndigheter har gett tillstånd till kapten Ahrenberg att nyttja det nya fältet för att flyga nio medlemmar i länets bil- och flygklubb till hufvudstaden. Starten äger rum vid 8-tiden och landningen blir före kl 9 på Bromma. Där kommer resenärerna att övervara en flygdag med intressanta demonstrationer och uppvisningar. Om maskinen blir fullsatt lär kapten Ahrenberg vara villig att även flyga tillbaks passagerarna till Örebro.

Flygplanet är en Fokker som Ahrenberg nyss köpt av Nationernas Förbund där det varit avsett för rekognosceringsflygningar under abessinienkriget. Det är vitmålat med röda igenkänningsbokstäver och modernt utrustat med radio och blindflygningsinstrument.

(Originalartikeln var osignerad)

 

Dokumentets historik:
1937-09-03Publicerad i Örebro Dagblad.
2020-01-28Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.