Första trafikflyget från Örebro flög till Bromma på 45 min

Artikel i Örebro Dagblad måndag 6 september 1937 sid 1 och 3 återberättas här:

Bil- och flygklubbens studiedag blev en fullträff. Och kapten Ahrenberg berömde det nya flygfältet i Örebro som ett av landets bästa.

 

Det skrevs lokal flyghistoria

Under söndagen fick det nya flygfältet vid Reträtten sitt inofficiella elddop när en stor trafikmaskin för första gången lyfte från fältet. Den flög medlemmar ur bil- och flygklubben på en studieresa till Bromma. Flyggeneral Eric Virgin i Aeroklubbens ledning gav örebroarna en varm eloge för detta initiativ till flygpropaganda och hoppades att det skulle bli en förebild för andra flygklubbar.

Tidigt på söndagsmorgonen hade åtskilliga hundra örebroare av alla åldrar kommit till flygfältet för att få se det första trafikflyget starta. Gräset var fortfarande fuktigt av dagg. Planet landade som planerat vid Stenbacken och allmänheten stod på Reträttvägen för att invänta kapten Ahrenbergs ankomst.

Reträttvägen var på den tiden en grusväg mellan Örebro och Reträtten. Den gick från norr till söder, tätt utmed det dåvarande lilla flygfältets östra gräns.

 

Kapten Ahrenbergs vita Fokker med röda bokstäver kom redan vid halvåttatiden österifrån mot fältet. Landningen gick perfekt. ”Han är expert på perfekta landningar” konstaterade godsägare Th. Dieden.

En utvald skara om nio man skulle bli de första passagerarna vid premiärflygningen från vårt nya flygfält. De var:

• Th[eodor]. Dieden, godsägare och aktiv flygare
• Bengt Mörner, Greve på Esplunda och aktiv flygare
• Georg Arn, stadsarkitekt
• A[rvid] Gullberg, fabrikör som gjort åtskilliga flygtimmar vid en engelsk flygskola
• Torsten Orrvik, disponent
• G. Byhlén, grosshandlare
• Selin, grosshandlare
• Knut Person, banktjänsteman
• Örebro Dagblads flygbitne (Sture Larsson enligt NA:s artikel samma dag)

 

Bejublad premiärstart från det nya fältet

Påstigningen gick snabbt. Godsägare Dieden placerades som reservpilot. Under en del av den 45 min långa färden skötte han spakarna med den äran. Fokkern lyfte lekande lätt från fältet under vinkningar och jubel från alla morgonpigga flygintresserade örebroare, och därmed var flygfältets inofficiella invigning klar.

Planet gjorde först en lov mot det gamla flygfältet vid Karlslund och sedan över lasarettet där klubbens ordförande, dir. Tidholm, säkert låg och önskade att han varit med ombord. Greve Mörner passade på att ta sitt Esplunda på film i det strålande morgonljuset. De flög på 350 m höjd över Hjälmaren, och man tyckte sig se kapten Andersson på Örebro III som just slussat vid Hjälmare kanal. Så passerade man Arboga, Eskilstuna och Strängnäs för att efter 45 min flygning anlända till Bromma. Där möttes flygresenärerna av bil- och flygklubbens övriga medlemmar som rest till Stockholm med andra färdmedel.

Mottagandet på Bromma blev hjärtligt. Flyggeneral Eric Virgin och major Carl Petersén, Aeroklubbens ordförande och generalsekreterare, samt flygplatschefen ingenjör Bertil Florman, tävlade i att göra besöket så givande som möjligt för sina gäster.

 

Hemresa med motorkrångel och nödlandning

Vid 5-tiden var det dags för hemresa. Solen strålade fortfarande. Flygningen började bra, men så började motorn plötsligt vibrera en smula. Ahrenberg slog genast av motorn och gick ner på ett fält nära St Sundby. Problemet var ett brott på en av motorns fästbultar, varför planet fick stanna på marken. Passagerarna beställde bilar som tog dem till Arboga där de intog en välsmakande hotellmiddag och sedan reste vidare hem till Örebro efter en härlig flygdag.

Kapten Ahrenberg berömde det nya flygfältet i Örebro. Det är ett av landets bästa. Gräset är bra, jämnheten förbluffande – i nivå med Englands bästa grässådda flygfält. ”Jag vill gratulera Örebro för det nya flygfältet, men även det svenska flyget”.

Lo signerade originalartikeln.

 

Dokumentets historik:
1937-09-03Publicerad i Örebro Dagblad.
2020-01-28Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.