ABA mellanlandar i Örebro

Artikel i Örebro Dagblad måndag 17 juni 1946 sid 1 återberättas här:

 

Premiär i Örebro för Oslo-flyget

På lördagen mellanlandade det ordinarie Osloplanet för första gången i Örebro. På slaget halv tio gick den silvergrå fågeln "Tranan" ner på fältet trots att himmelens portar var vidöppna och det blåste en skarp nordanvind.

ABA landar Örebro

Besättningen på ABA:s plan "Tranan" på väg mot Oslo.
Foto i Örebro Dagblad 17 jun 1946 av Åke Ahlstrand.

En del representanter från tullen, polismyndigheterna och militärerna inväntade planet. Det gjorde även ett flertal intresserade åskådare. Från den ambulerande telegrafen uppställd på en kulle vid fältet meddelades att planet skulle bli 10 minuter försenat.

Ombord fanns 20 passagerare, varav några steg av i Örebro. De flesta tycktes dock vara norska. Det var även piloten, flygkapten Bugge. Han medgav att vädret inte var det bästa, men resan hade hittills ändå gått utmärkt. Flygfältet i Örebro hade inte erbjudit några problem.

Passagerarnas bagage undersöktes, passen kontrollerades och planet tankades. Sedan fortsatte det mot Oslo. Lite senare på dagen mellanlandade planet på turen åt andra hållet, och den närmaste tiden kommer ABA:s jättefåglar att göra dagliga besök på Örebro flygfält.

(Originalartikeln var osignerad)

 

Dokumentets historik:
1946-06-17Publicerad i Örebro Dagblad.
2013-01-26Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.