En Ercoupe visades upp i Örebro

Artikel i Örebro Dagblad måndag 26 augusti 1946 sid 12 återberättas här:

 

ERCOUPE i sta'n

Under lördagskvällen och söndagen visade ingenjör Claes A. Ax:son Philip upp sportplanet Ercoupe i Örebro. Det är det enda exemplaret som finns i Sverige. Ingenjör Philip kommer från AB Ingenjörsfirman Axel Philip i Stockholm som är generalagent för Ercoupe.

Ercoupe i Örebro

Ercoupe på flygfältet i Örebro. Foto i Örebro Dagblad 26 aug 1946.

Ercoupe är ett tvåsitsigt helmetallflygplan sånär som på vingarnas klädsel. Det har noshjul och en 75 hkr Continental C75-motor som ger planet en marschhastighet av 180 km/tim. Maxfarten är 204 km/tim. Med fulla tankar når man 800 km. Bensinförbrukningen är bara 0,8 liter/mil.

Man kan lära sig flyga detta plan efter bara 3 – 4 timmars utbildning. Det har inga sidroderpedaler, utan styrs enbart med ratten. "Kan Ni köra bil så kan Ni också flyga Ercoupe" säger reklamen. Det har blivit oerhört populärt i Amerika. Amerikanska luftfartsstyrelsen intygar att det inte kan bringas i spin.

(Originalartikeln var osignerad)

 

Dokumentets historik:
1946-08-26Publicerad i Örebro Dagblad.
2013-01-26Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.