Dyrare begagna civila flygfält

Artikel i Örebro Dagblad tisdag 1 juli 1947 sid 4 återberättas här:

 

Den första augusti höjs landningsavgifterna. En DC-4 betalar idag 60 kr på Bromma och 50 kr på Torslanda vid dagsljus, men det kommer att höjas, ända till 226 och 173 kr vid utomnordisk trafik.

Luftfartsstyrelsen anser att flygbolagen bör bära en större andel än hittills av flygfältens driftkostnader. Man får in cirka 250 000 kr i trafikomkostnader för samtliga svenska civila flygfält under 1946-1947, men nästa budgetår räknar man med att få in 1,5 miljoner kr.

Det kommer att bli lägre avgifter för lufttrafik inom landet och Skandinavien än för långväga trafik. Skol- och civilflyg får särskilda regler. Flygplatserna klassificeras och de bästa får högst avgifter.

• Klass IV: Bromma.
• Klass III: Torslanda.
• Klass II: Bulltofta, Norrköping, Karlstad, Visby, Sundsvall, Härnösand, Örebro och Jönköping.
• Klass I: Övriga civila flygplatser.

(Originalartikeln var osignerad)

 

Dokumentets historik:
1947-07-01Publicerad i Örebro Dagblad.
2013-05-16Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.