Staten sköter flygfältet dåligt

Artikel i Örebro Dagblad måndag 14 juli 1947 sid 1 återberättas här:

 

KSAK och Örebro flygklubb höll en gemensam avslutningssupé på restaurang Silverfågeln i lördags. Där beklagade drätselkammarens ordförande, överlärare Otto E Andersen, flygfältets utveckling på senare tid.

– Staden har offrat ganska mycket på sitt fält, och hoppades därför att det skulle förvaltas väl när det överlämnades till staten. Hittills har vi mest mött besvikelser. Utan att direkt kverulera över staten – jag är väl medveten om de svårigheter som tornar upp sig – måste jag säga att det är med beklagande som vi konstaterat att utvecklingen gått betydligt långsammare än vi hoppats.

Andersen noterade också med sorg att Örebro råkat hamna utanför det reguljära flygnätet.

(Originalartikeln var osignerad)

 

Dokumentets historik:
1947-07-14Publicerad i Örebro Dagblad.
2013-05-31Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.