Klubbens nya Piper Cub anländer

Artikel i Örebro Dagblad måndag 29 april 1946 sid 1, 3 återberättas här:

 

Piper Cub i sta'n – skolflyget i Örebro kan sätta igång

I lördags var det en stor dag för Örebro Bil- och Flygklubb. Då skulle de få se sitt eleganta och behändiga nyförvärv, skolplanet Piper Cub, landa på flygfältet. I mottagningskommittén fanns bland andra klubbens ordförande, överste Ivar af Sillén, dess sekreterare folkskollärare Nils Bäck, fabrikör Arvid Gullberg, direktör E. V. Norman och civilingenjör Nils Bergenstråhle. Från stadens myndigheter sågs byggnadschefen Edmar Albert och drätselkammarens ordförande Oscar Hällvik. Även flygkapten Albin Ahrenberg var på plats. Han hade startat från Bromma ungefär samtidigt som Cuben, men i en större och snabbare maskin, och var därför på plats i god tid innan Cuben anlände.

SE-ATE anländer

Major Yngve Ligner och trafikflygare Mauritz Hamrin välkomnas efter landningen.
Därunder flygklubbens ordförande Ivar af Sillén och kapten Albin Ahrenberg i samtal.
Foto i Örebro Dagblad 29 apr 1946 av Åke Ahlstrand.

Cuben flögs av ordföranden i flygklubbens motorflygsektion, major Yngve Ligner. Hans certifikat hade förfallit under krigsåren, men nu flög han tillsammans med trafikflygare Mauritz Hamrin i Ahrenbergsflyg, och på så sätt kunde han tillgodoräkna sig över en timmes flygtid för förnyelse av sitt certifikat.

Vädret var mindre gynnsamt, men Cuben kunde ändå flyga sträckan Bromma – Örebro på lite drygt en och en halv timme. På vägen gjordes ett litet uppehåll i Eskilstuna.

Piper Cub är ett amerikanskt skolflygplan som använts som övningsplan i Frankrike under kriget. Det är ett av de 100 plan som kapten Ahrenberg köpt i obetydligt begagnat skick av de amerikanska myndigheterna. Flygklubben har nu fått köpa det för blygsamma 5 850 kr. Ett nytt plan av denna typ skulle kosta ungefär fem gånger så mycket. Nu har klubbarna i Örebro och Norrköping tillsammans kontrakterat trafikflygare Hydén som flyglärare.

Sekreterare Nils Bäck kan ännu inte säga exakt vad det kostar att lära sig flyga med klubbens Cub. Vi räknar dock med 45 – 50 kr per flygtimme. Man måste ha gjort 15 flygtimmar för att få privatcertifikat, och 25 timmar för A-diplom.

På kvällen samlades man på Stora Hotellet. Överste Ivar af Sillén hälsade välkommen och major Yngve Ligner tackade kapten Ahrenberg varmt för det intresse han alltid visat Örebro. Nils Bäck tackade stadens myndigheter för deras välvilja och förståelse de alltid visat flyget i Örebro. Slutligen riktade kapten Albin Ahrenberg många uppskattande ord om Örebro Bil- och Flygklubb och om det pålitliga flygintresset i staden. Därefter förlorade man sig i mängder av flyghistorier.

(Originalartikeln var osignerad)

 

Dokumentets historik:
1946-04-29Publicerad i Örebro Dagblad.
2013-01-26Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.