Laddat program vid flyggalan i Örebro

Artikel i Örebro Dagblad lördag 12 juli 1947 sid 4 återberättas här:

 

Som avslutning på SM-dagarna i segelflyg i Örebro blir det en stor flygdag i morgon söndag med en timmes starkt koncentrat av upplevelser. Vi har tidigare redogjort för de olika numren, men här kommer en rekapitulation:

Huvudnumret blir ett fallskärmshopp av Ferdinand Winnje, en norsk professionell fallskärmshoppare som är provhoppare för Pioneer Parachute Co i USA.

Lars Dahlbom, chef för flygutbildnignsverkasmheten i Stockholms flygklubb och G. Haglund kommer att flyga "följa John".

Från Ju 52:an "Svealand" kommer man att utföra landsättning av gods såsom vapen, instrument, proviant m.m. via fallskärm.

En helikopter kommer att demostrera växtbepudring och räddning av nödställda.

Som det enda militära inslaget i ett i övrigt civilt program kommer de tre bästa förarna i årets segelflyg-SM att göra en formationsflygning med segelflygplan av typen Weihe.

Något överraskningsnummer kan det också bli …

Överste Ivar af Sillén är flygdagens överledare. Ledare är kapten Lennart Bunke och fanjunkare Bengt C-son Bergman. Yngve Norrvi blir speaker. Det finns entréer till flygfältet både från Gustavsviksbadet och från utställningsområdet. Det kommer att avgå särskilda bussar från Örebro till flygfältet.

(Originalartikeln var osignerad)

 

Dokumentets historik:
1947-07-12Publicerad i Örebro Dagblad.
2013-05-31Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.