Originellt startfält

Artikel i Örebro Dagblad måndag 14 juli 1947 sid 12 återberättas här:

Helikopter startar från järnvägsvagn

Helikoptern svävar över slottet.

I lördags eftermiddag kunde man i Örebro bevittna något så ovanligt som en flygplansstart direkt från en järnvägsvagn. Det var hr Sune Wallman som lyfte med den helikopter som skulle medverka under söndagens flygdag. Flygning med helikopter är ingen billig historia. Genom att frakta den till Örebro med SJ istället för att flyga hela vägen, kunde transportkostnaderna minskas till en tiondel.

Helikoptern fraktades på en vanlig öppen godsvagn som från Centralen fördes ut till en ledningsfri banstump vid Industriområdet.. Där lyfte helikoptern lekande lätt, svävade några meter över vagnen, gick ner bredvid för att plocka upp chefsinstruktören vid segelflyget, fanjunkare Bengt C-son Bergman, och styrde sedan mot flygfältet.

I söndags kväll flögs helikoptern tillbaka till järnvägsvagnen där den gjorde en elegant landning för vidare färd till Malmö.

(Originalartikeln var osignerad)

 

Dokumentets historik:
1947-07-14Publicerad i Örebro Dagblad.
2013-05-16Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.