Flygkrock vid Örebro flygplats, 2 dödade

Artikel i Örebro Dagblad tisdag 29 juli 1947 sid 1, 12 återberättas här:

 

Skolplan i spin 300 m med avslitna roderlinor

På måndagkvällen inträffade en fruktansvärd olycka några hundra meter söder om flygfältet. En Piper Cub och en Auster kolliderade på cirka 300 m höjd. Båda planen tillhörde Aero-Frabh. Cuben gick i spin och fattade eld vid nedslaget, troligen genom att bensintanken exploderade.

SE-ATN havererad

Vraket strax efter olyckan.

Brandman

En brandman sågar loss en av de
förbrända kropparna

I planet fanns den 24-årige flygläraren Gunnar Nilsson från Limhamn och hans elev, de 23-årige Bengt Andersson från Åby i Hovsta. Bägge omkom genast. Däremot kunde Austern, förd av flygplatschefen S Bergman, landa på fältet.

Bengt Andersson

Den omkomne flygplanseleven
Bengt Andersson

Andersson genomgick tidigare en segelflygkurs och hade också hunnit få fyra timmar motorflygutbildning. Nu gjorde han ett skolflygpass i Cuben och planet befann sig ungefär vid Rosängens handelsträdgård någon km söder om flygfältet med kurs österut. Då kom Austern från fältet med rakt sydlig kurs. Iakttagare till olyckan hade fått intrycket att Austern flög mot Cuben med avsikt, liksom för att signalera.

Austern steg för att undvika kollisionen och passerade strax ovanför Cuben. Men den nedsänkta vänstra vingen skar av Cubens stjärtparti. Cuben gjorde då en volt och störtade sedan med avslitna roderlinor. Den slog ner i en havreåker ungefär 200 m öster om Rosängens handelsträdgård.

Ögonvittnet Bror Ek berättar att Austern flög in mot Cuben och snuddade med vingen vid dess höjdroder. Då gick Cuben omedelbart i spin och störtade rakt mot marken. Sedan såg han lågor slå upp från planet.

Trots att brandkåren var snabbt på plats kunde de inte göra mycket. Allt som var kvar av planet var några förvridna metallrester och två sönderbrända kroppar. På flygplatsen betonar man att Nilsson var en mycket duktig pilot och flyglärare med militär utbildning och lång erfarenhet. En polisutredning pågår, men hr Bergman har inte kunnat höras under kvällen. Han hade kört från flygplatsen i bil direkt efter olyckan.

(Originalartikeln var osignerad)

Rolf Broberg: Föraren i Austern hette Figge Bergman, inte S som i Sigge. Han var inte flygplatschef men titulerades ibland flygförvaltare. Cuben tillhörde inte Aero-Frabh utan flygklubben, men användes av Aero-Frabh för skolflygning.

Nedslagsplatsen bör vara ungefär här (RT90: 6569923, 1465264, WGS84: 59.24889, 15.19639) på Hitta.se:s karta.

 

Dokumentets historik:
1947-07-29Publicerad i Örebro Dagblad.
2013-05-16Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.
2015-10-03Länk till karta på Hitta.se ändrad till deras nya URL-format.