Solen och Austerns blå färg kan ha varit orsak till olyckan

Artikel i Örebro Dagblad lördag 2 augusti 1947 sid 3 återberättas här:

 

– Troligen såg ingen av oss den andra, sa hr Bergman vid fredagens sammanträffande mellan honom, passageraren, polisen och pressen. Någon förklaring till det är svårt att ge. Själv kan jag kanske ha blivit bländad av den nedgående solen, medan Austerns blå färg kan ha orsakat att man i Cuben inte såg oss.

Undersökningarna visade att Cubens motor inte var frånslagen vid nedslaget, vilket bidragit till att kraschen blev så våldsam.

Hr Bergman medgav att hans försvinnande till Arboga direkt efter olyckan måste ha sett underligt ut, något som han inte tänkte på då. Både han och passagerare Lindqvist vidhöll att Lindqvist inte gripits av panik och inte inverkat menligt på förarens kontroll över Austern.

(Originalartikeln var osignerad)

 

Dokumentets historik:
1947-08-02Publicerad i Örebro Dagblad.
2013-05-16Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.