Arne Svensson har nedtecknat de officiella programpunkterna i denna flyguppvisning och gjort rättelser för förändringar i programmet.

Program för flyguppvisningar i Örebro den 22 juli 1945

1.

Bilstart med glidflygplan SG 38

2.

Vinschstart med Grunau Baby

3.a

Flygstart Grunau Baby

   b

Flygstart Olympia

   c

Flygstart Kranich

4.

Demonstration av "folkflygplanet"

   a

KZ III SE-ANY. Förare direktör G. af Ekenstam

   b

BHT I SE-ANX. Förare civiling. Bratt

   c

Autogiro SE-AKW SE-AFI. Förare ing. R. von Bahr

5.

Förbandsflygning Grunau Baby

6.

Demonstration av avancerad flygning med Klemm 35 SE-AIP. Förare sergeant O. Haglund

7.

Landningstävling med två Grunau Baby

8.

Demonstration av gruppflygning med Sk 11

9.

Avancerad flygning med Fi 1

10.

Tävlingsstarter

 

Dessutom uppträdde en J26 Mustang.

 

Dokumentets historik:
2004-12Sven-Olov berättar i några e-brev till Rolf om sin tid vid ASA-flyg.
2011-03-13Sven-Olov får fram bilder, intyg och kompletterande uppgifter samt därefter godkänner publicering.
2011-03-13Publicerad.