Flygklubben har köpt autogiror

Artikel i Örebro Dagblad onsdag 24 augusti 1949 sid 1, 8 återberättas här:

 

Flygklubbens medlemmar ska autogiro-utbildas

Autogiron utanför hangaren

Autogiroflygare Rolf von Bahr levererade på tisdagen personligen en av flygklubbens
nyinköpta autogiror. Här ses major Yngve Ligner välkomna von Bahr.

En rad skådelystna örebroare med fabrikör Gullberg och major Ligner i spetsen såg Rolf von Bahr på tisdagen landa med Örebro Bil- och Flygklubbs senaste nyförvärv.

Klubben har köpt två flygdugliga autogiror av von Bahr. Den andra maskinen har tidigare installerats vid Karlslund. I köpet ingår även en tredje nedmonterad maskin som ska fungera som reservdelslager. Rolf von Bahr säljer sina maskiner därför att han ämnar övergå till helikopterflyg inom den närmaste tiden.

Under någon månad ska von Bahr stanna för att utbilda några klubbmedlemmar i "autogirandet". Till att börja med blir det fem av klubbens mera erfarna medlemmar som ska skolas in på maskinen.

Major Ligner var mycket glad över dessa nytillskott till klubbens flygplanspark. Han påpekade att det var i Örebro som Sveriges autogiroflygande tog sin början, när det bildades ett autogirobolag här 1934.

(Originalartikeln var osignerad)

 

Dokumentets historik:
1949-08-24Publicerad i Örebro Dagblad.
2015-12-29Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.