Autogiroflygskolan i Örebro

Artikel i Örebro Dagblad onsdag 28 september 1949 sid 1, 12 återberättas här:

 

Flygbitna Örebro-farfäder prövar vingarna – examen stundar

Rapphönsjakt från Autogiro förbereds

Jägmästare Henrik Dieden och hans fågelhund redo för rapphönsjakt från autogiro.
Fabrikör Arvid Gullberg sitter baktill och von Bahr lyfter in knallpåkarna. T.h. vinkar
Rolf von Bahr glatt från en av klubbens nyinköpta autogiror.

– Det är ungefär som att hänga i en krok i luften, var jägmästare Henrik Diedens beskrivning av autogiroflygning. Han är en av Rolf von Bahrs elever, varav två är över 60 år och farfäder. De är troligen de äldsta autogirare som landet kan uppvisa.

Nu drar det ihop sig till examen. Tre garvade flygveteraner har i dagarna tränat flitigt ute på flygfältet. Det är förutom jägmästare Dieden de två farfäderna fabrikör Arvid Gullberg och major Yngve Ligner.

– Se nu skall farfar upp och snurra gammal vals, kommenterade någon när charkuterifabrikör Gullberg lyfte för sin första soloflygning. Och eleven fick beröm av läraren efter flygturen. Gullberg berättade att det inte direkt är någon sensation att manövrera en autogiro när man flugit tidigare. Den är betydligt lättare än ett vanligt plan. Det är också behagligare och säkrare, och det går jämnare och är mindre känsligt för vindstötar. Gullberg behövde bara fyra timmars träning före sin första soloflygning.

Ligner, von Bahr och Gullberg vid autogiron

De flygande farfäderna Yngve Ligner och Arvid Gullberg
med läraren Rolf von Bahr i mitten.

Flygläraren var nöjd med sina elever så här långt. Nu ska deras flygning putsas, och de ska bl.a. klara att landa på en viss given punkt. Sedan blir det examen inför en representant för Luftfartsstyrelsen. Det blir troligen i mitten på oktober, då alla fem eleverna är klara för certifikat och har fått ca 10 timmars flygtid. De två återstående eleverna är disponenten Ingemar och direktören Allan Ahrel på Rockhammars bruk.

Rolf von Bahr har en gedigen flygerfarenhet. Han har flugit 100 000 mil, vilket motsvarar 25 varv runt jorden. Det har gett honom 7 200 flygtimmar, vilket blir 300 hela dygn.

Och så klättrar herrar Dieden och Gullberg upp i maskinen för att bege sig ut på rapphönsjakt.

Petit signerade originalartikeln.

 

Dokumentets historik:
1949-09-28Publicerad i Örebro Dagblad.
2015-12-29Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.