Bilder från Gustavsvik 1947

Dessa bilder är hämtade från den stora fotosamling som Specialfoto i Örebro byggt upp under många år,
och som ägaren Börje Gustavsson låter oss visa här.

Första helikopterbesöket i Örebro 18 apr 1947

Fredag den 18 april skriver Örebro Dagblad ungefär så här:

Idag kommer helikoptern att sväva över Örebro i en halvtimme från kl 14. Den kommer också att landa på flygfältet och stanna där i en och en halv timme. Det blir dess första längre flygning i Sverige. Hittills har den bara gjort en kortare tur till biltävlingarna i Rommehed och en posttur till Stockholms skärgård. Från Stockholm ska den gå via Arboga och Köping, och hemresan görs över Eskilstuna.

Det var Expressen som hyrde maskinen av Ostermans för en reportageresa med Nils Olof Sefeldt som förare. Fotografen Tore Falk tog flygbilder över ett antal mellansvenska städer. Det skulle så småningom bli artiklar med blider i följande tidningsnummer:

• ons 23 apr sid 11: I morgon visar vi flygbilder från Uppsala.
• tor 24 apr sid 12-13: Uppsala sedd från helikoptern.
• lör 26 apr sid 1, 12-13: Enköping sedd från helikoptern.
• mån 28 apr sid 12-13: Fler bilder från Enköping.
• tis 29 apr sid 1, 12-13: Västerås sedd från helikoptern.
• lör 3 maj sid 1, 12-13: Köping sedd från helikoptern.
• sön 4 maj sid 1, 11: Reportage om hur helikoptern visas upp i Enköping och Örebro.
• mån 5 maj sid 12-13: Örebro sedd från helikoptern.
• ons 7 maj sid 12-13: Arboga sedd från helikoptern.
• fre 9 maj sid 12-13: Eskilstuna sedd från helikoptern.

På lördagen berättade alla tre tidningarna NA, ÖD och ÖK om gårdagens besök av den gröna helikoptern SE-HAA. Mängder av åskådare hade stått i den kyliga blåsten på Gustavsviks flygfält och väntat på att den märkliga farkosten skulle uppenbara sig. Godsägare Dieden fanns med i skaran, och han intervjuade Expressens flygande fotograf Tore Falk som tackade för uppmärksamheten med ett kameraskott. Någon bild på Dieden verkar dock inte ha kommit med i Expressens reportage.

Även om tidningarna fascinerades av helikopterns manöverförmåga som demonstrerades på flygfältet, blev dess estetiska kvaliteter burdust nedskrivna: "Den flygande grodan", "knappast vacker", "En luftens Lena Hyena". Som en sista avskedshälsning till örebropubliken gjorde den en perfekt landning på hangartaket innan den skyndade vidare mot Eskilstuna.

SE-HAA_6

Helikoptern med flygfältet och Sörbyskogen i bakgrunden.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SE-HAA_4

Helikoptern med Tybble och pappersbruksskorstenen i bakgrunden.
Även gasklockans stålbur och gasverkets lägre skorstenar syns.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SE-HAA_7

Helikoptern med Reträtten i bakgrunden.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SE-HAA_1

Helikoptern med Tybble och pappersbruksskorstenen i bakgrunden.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SE-HAA_5

Elever från "Teknis"? Kanske tar de paus i byggandet av
sina vagnar för paraden "In statu-tåget" den första maj.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SE-HAA_3

Det tekniska undret låter sig granskas på nära håll.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

 

Haveri med SE-ASY 24 maj 1947

På pingstafton, lördag den 24 maj, störtade AB Aero Frabhs Piper Cub SE-ASY och totalförstördes på gården Häggen i Gryt, Gällersta. Efterföljande tisdag som var första vardagen efter pingsthelgen berättade alla tre tidningarna NA, ÖD och ÖK om olyckan.

Haveriet inträffade under en nödlandning, enligt Örebro-Kuriren på grund av att motorn började krångla, men det kan också ha varit en ren övning. Både den 24-årige flygläraren Gunnar Laurell och hans 23-årige elev, busstrafikchef Olle Andersson från Hampetorp, skadades svårt. Laurell satt i framsitsen. Han klämdes fast och förlorade medvetandet vid nedslaget och kom inte till sans förrän sent följande dag. Andersson slungades ur planet och låg avsvimmad och blödande på marken när lantbrukaren på gården, Knut Johansson, hann fram.

Bensin rann ut ur tanken och en halmstack fanns i närheten, men planet fattade lyckligtvis inte eld. En läkare som av en händelse passerade och såg olyckan stannade och gav första hjälpen. Sedan sändes de skadade till Örebro lasarett. Enligt haverikommissionens preliminära bedömning orsakades olyckan av ett nedsvep på låg höjd.

Luftfartsstyrelsen: Den 22 sep 1947 meddelar LFS till örebropolisen att haveriutredningen den 15 juli ansåg att varken föraren Gunnar Laurell eller eleven Olof Folke Andersson handlat vårdslöst eller på annat sätt brutit mot gällande bestämmelser. Pga Laurells skador är hans flyglärartillstånd indraget till dess att han genomgått ny läkarundersökning.

SE-ASY_1

Nedslagsplatsen med höstacken bakom och en ladugård om babord.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SE-ASY_4

Bilden som togs in i Örebro Dagblad.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SE-ASY_2

Bild nästan identisk med den som togs in i Nerikes Allehanda.
De måste ha tagits precis efter varandra.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SE-ASY_3

Här syns att det fanns en bondgård även om styrbord.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

Rolf Broberg: Stig Johansson var ögonvittne till olyckan och berättar om den på Jag såg SE-ASY haverera. Där finns också länkar till karta och inzoomat satellitfoto på nedslagsplatsen.

 

Inför SM i segelflyg 2 juli 1947

Onsdag 2 juli var den hektiska dagen innan SM i segelflyg gick av stapeln i Örebro. Enligt Örebro Dagblads artikel den 3 juli med rubriken Klart för start i årets Segelflyg-SM i Örebro anlände deltagarna i en jämn ström och gjorde i ordning sina plan inför de kommande tio dagar som tävlingen skulle vara. Sammanlagt 19 förare var anmälda, varav en från Danmark. Även Finland, Schweiz och England hade gärna skickat representanter, men det stupade på brist på plan eller svårigheter med transporter. Krigets ekonomiska sår var ännu inte läkta.

I Örebro Dagblads artikel fanns en bild nästan identisk med fotot nedan med sex personer som står samlade kring Weihen nr 13 "Kajungen". Skillnaden är bara att den tävlande Gunnar Carlsson hade tagit på sig en skjorta. Alla andra står i samma positioner. Tack vare tidningens bildtext får vi ansikten på tävlingsledarna kapten Lennart Bunke och chefsinstruktör Bengt C-son Bergman, samt pressombudsman Yngve Norrvi som också skulle bli speaker på den avslutande flygdagen.

Planet från F 13 är märkt med nr 13. Om denna princip håller fullt ut, skulle nr 8 tillhöra L. Hedéns lag från F 8 Barkarby, nr 9 Sten Åke Olssons lag från F 9 Säve, och nr 10 Lars Sonessons lag från F 10 Ängelholm. I tävlingen deltog även kändisarna Per-Axel Persson, Arne Magnusson, Sven Alm och Gösta Brink, men jag vet inte om någon av dem skymtar på dessa bilder. Även Örebro flygklubbs Lennart Nordin var med i tävlingen. Han skulle sluta på plats 14, vilket var bäst av de fyra civila deltagarna.

SM_03

Fr. v. kapten Lennart Bunke, pressombudsman Yngve Norrvi,
tävlande löjtnant Gunnar Carlsson F 13 och chefsinstruktör Bengt
C:son Bergman. Framför planet två av Carlssons assistenter.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SM_04

Förmodligen en mera påklädd löjtnant Gunnar Carlsson F 13.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SM_02

Weihe nr 9 "Molnets broder" med
Sten Åke Olssons lag från F 9 Säve.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SM_06

Weihe nr 10 "Cumulus".
Är det Lars Sonessons lag från F 10 Ängelholm?
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SM_01

Ett lag förbereder sig inför segelflygtävlingen.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SM_05

Samma lag fortsätter att förbereda sig.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SM_07

Är detta ingenjör Majken Jansson med sina poängberäkningspapper?
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

Majken Jansson

Jfr bild i Nerikes Allehanda 1947-07-11 sid 1
på Majken Jansson, flygteknisk ingenjör
med en katt i handen. Foto okänd.

Rolf Broberg: Kan flickan i tävlingssekretariatets (senare klubblokalens) fönster vara den kvinnliga flygingenjören fröken Majken Jansson eller sekreteraren fröken Eva Nyberg? Dessa två personer tillhörde nämligen sekretariatet enligt Örebro Dagblad den 5 juli.

Nerikes Allehanda skriver den 11 juli om flickor bakom segelflygseliten vid SM. Där finns en bild på Majken Jansson, flygteknisk ingenjör från Stockholm. Bilden visas här ovan till höger. Majkens uppgift var att räkna ut de tävlandes höjdvinster och distanser. Det kan mycket väl vara samma flicka som i Åke Ahlstrands fönsterbild t.v.

Man kan diskutera om Weihen på bilden med "Molnets broder" verkligen har nr 9 och inte 8, och om texten "b...er" verkligen är "broder". Men i tidningen Flyg 1945:16 sid 20 finns en bild på Bengt Flodén från SM 1945 vid en Weihe med exakt samma molngubbe på nosen och texten "Molnets broder". På sid 8 syns planet med både moln och siffran 9. Där finns också en resultatlista där löjtnant Bengt Flodén anges tävla för F 9. Planet bör alltså tillhöra F 9. Siffran 9 på vår bild ovan verkar inte heller ha någon antydan till midja som skulle kunna göra den till en 8. Därmed måste bilden visa Sten Åke Olssons lag från F 9 Säve, inte L. Hedéns lag från F 8 Barkarby.

 

Flygdag 13 juli 1947

Som avslutning på de tio SM-dagarna i segelflyg i Örebro anordnade KSAK och Örebro Bil- och Flygklubb en stor flygdag på söndagen. Tio tusen åskådare fick se en timmes starkt koncentrat av upplevelser.

På lördagen den 12 juli, dagen före flygdagen, berättade både Nerikes Allehanda och Örebro Dagblad och om vad som komma skulle. På måndagen beskrev alla tre tidningarna NA, ÖD och ÖK den lyckade tillställningen.

Överste Ivar af Sillén i flygklubben var flygdagens överledare med ledarna kapten Lennart Bunke och fanjunkare Bengt C-son Bergman under sig. Det var samma trojka som styrt SM-tävlingarna. Yngve Norrvi var speaker.

Direkt efter överste af Silléns korta hälsningsanförande bjöd en Klemm 35:a på grann avancerad flygning. Därefter flög Ju 52:an Svealand mitt framför de täta åskådarleden och släppte ner tre kollin gods i transportfallskärmar. Två SAAB 91 Safir flög så i rote på ganska låg höjd med solen blänkande i plåten.

Ostermans pilot Sune Wallman demonstrerade helikopterns förmågor. Paradmomentet var räddningen av en nödställd i en liten båt ute på fältet. Wallman demonstrerade även bepudring mot skadeinsekter.

Lars Dahlbom i Stockholms flygklubb och G Haglund i Svensk Flygtjänst flög "följa John" i var sin Klemm. Så kom den 73-åriga Mor Jönsson i schalett som sa att hon vunnit en flygtur på sin biljett och nu skulle upp. Hon bordade ett sportplan, men när piloten inte dök upp gav hon sig iväg på egen hand. Det blev en vinglig flygtur, men publiken uppskattade skämtet och applåderade den förklädde trafikflygaren. Var Mor Jönsson egentligen Aero-Frabhs trafikflygare Erling Jönsson?

De tre segelflygmästarna 1945, 1946 och 1947, Alm, Brink och P A Persson visade upp en mycket njutbar formationsflygning i tre smäckra Weihe-plan. Den professionelle norske hopparen Ferdinand Winnje gjorde ett hopp från Ju 52:an på 500 m höjd. Tyvärr blev det lite fel med vinden, så han landade i närheten av södra vattentornet istället för på flygfältet. Slutligen fick publiken se fem segelflygplan göra några varv runt utställningsområdet.

Flygdag_1

Överste Ivar af Sillén och kapten Lennart Bunke i tävlingsledningen.
Denna bild fanns med på sid 1 i Örebro Dagblad, märkt "Ör D foto".
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

Flygdag_2

Detta bör vara den tredje tävlingsledaren, Bengt C:son Bergman.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

Rolf Broberg: Mannen på podiet med solglasögon, slips och ett papper i handen borde rent teoretiskt vara speakern Yngve Norrvi eller tävlingsledare Bengt C-son Bergman. Efter jämförelse med fotot från SM-tävlingarna där dessa herrar står vid Weihe nr 13, och med bilder som vi samlat under "Mer..." om Bengt C-son Bergman, anser jag att mannen bör vara Bengt C:son Bergman.

Flygdag_4

Spanar man kanske efter fallskärmshopparen?
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

Flygdag_3

Sune Wallman plockar upp en nödställd från en båt.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

Flygdag_5

Helikoptern visar sin manöverförmåga.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

Flygdag_6

Helikoptern, publiken, hangaren och speakerns podium.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

SM_08

Alm, Brink och Persson i var sin Weihe flyger in i formation.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

Flygdag_7

En Weihe-pilot i sitt plan. Ganska säkert Sven Alm, se nedan.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

Rolf Broberg: Vem är Weihe-piloten på sista bilden? Man ser siffran 6 vid planets nos. Om det är flottiljens nummer måste det vara F 6 Karlsborg. Inga andra flottiljer med slutsiffra 6 deltog i SM-tävlingarna. Då är segelflygaren Sven Alm, vilket stämmer bra med ett par av bilderna på honom som vi samlat under "Mer..." om Sven Alm.

 

Krock i luften 28 juli 1947

På måndagkvällen den 28 juli inträffade en fruktansvärd olycka några hundra meter utanför flygfältet. En Piper Cub SE-ATN och en Auster SE-ARE kolliderade på cirka 300 m höjd. Båda planen tillhörde Aero-Frabh.

Cuben fick roderlinorna avslitna, gick i spin och fattade eld vid nedslaget i en havreåker ungefär 200 m öster om Rosängens handelsträdgård. Flygläraren Gunnar Nilsson och hans elev, de 23-årige Bengt Andersson från Åby i Hovsta, dödades ögonblickligen och förkolnades i lågorna.

Austern kunde däremot landa med skadad vinge och avslagen propeller. Dess förare Figge Bergman och passagerare Lindqvist undkom med blotta förskräckelsen.

På tisdagen den 29 juli berättade både Nerikes Allehanda och Örebro Dagblad och om den hemska olyckan. Under veckan följde flera mindre artiklar i alla tidningar om olyckans orsak, förlopp och om rykten. De kan hittas via Örebro Dagblads artikelförteckning.

Havererad SE-ATN 1

Det utbrunna vraket sent på kvällen i blixtbelysning.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

Havererad SE-ATN 2

Förbränd vinge, motor och ett propellerblad bland havrevipporna.
Denna bild fanns med i Nerikes Allehanda.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto

 

Dokumentets historik:
2013-06-30Godkänd av Börje Gustavsson för publicering.
2013-06-30Publicerad.
2013-07-26Resonemang om "Molnets broder" tillagt.
2013-07-27Identifiering av Sven Alm och av Bengt C:son Bergam på bild.
2013-07-27SE-ASY:s nedslagsplats justerad efter samtal med Knut Johanssons son Stig.
2015-04-07Rolfs tankar om haveriet med SE-ASY ersatt med länk till Stig Johanssons ögonvittnesskildring.